Diş Həkimi

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر میترا عباسی قهرمانلو
adمیتراintizamجراح - دندانپزشک
soyadıعباسی قهرمانلوixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
adمیترا
soyadıعباسی قهرمانلو
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
دکتر ابراهیم روح آمیز
adابراهیمintizamجراح - دندانپزشک
soyadıروح آمیزixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
adابراهیم
soyadıروح آمیز
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر ناصر کیانی
adناصرintizamجراح - دندانپزشک
soyadıکیانیixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
adناصر
soyadıکیانی
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
دکتر سیامک قدسی
adسیامکintizamجراح - دندانپزشک
soyadıقدسیixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
adسیامک
soyadıقدسی
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر سوسن مرادی
adسوسنintizamجراح - دندانپزشک
soyadıمرادیixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
adسوسن
soyadıمرادی
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
دکتر شبنم داداشی
adشبنمintizamجراح - دندانپزشک
soyadıداداشیixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بنابəlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
adشبنم
soyadıداداشی
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بناب
əlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
دکتر مهین علی پور
adمهینintizamجراح - دندانپزشک
soyadıعلی پورixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
adمهین
soyadıعلی پور
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
دکتر فیروز رحیم پور
adفیروزintizamجراح - دندانپزشک
soyadıرحیم پورixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهرəlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
adفیروز
soyadıرحیم پور
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهر
əlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر بهزاد فیاض پور
adبهزادintizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
soyadıفیاض پورixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 5 - واحد D5
adبهزاد
soyadıفیاض پور
intizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 5 - واحد D5
دکتر کاظم محدث نیا
adکاظمintizamجراح - دندانپزشک
soyadıمحدث نیاixtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəتلفن 1: 33250932 - 041
iş saatıمطب1: تمام ایام هفته بعدازظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanآدرس 1: تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
adکاظم
soyadıمحدث نیا
intizamجراح - دندانپزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəتلفن 1: 33250932 - 041
iş saatıمطب1: تمام ایام هفته بعدازظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanآدرس 1: تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
دکتر هادی مختاری
adهادیintizamجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
soyadıمختاریixtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-33374236
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، چهارراه آبرسانی، ابتدای خ امام خمینی (ره)، روبروی پاساژ صدف، جنب داروخانه دکتر بقایی، ساختمان بیتا، ط سوم
adهادی
soyadıمختاری
intizamجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-33374236
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، چهارراه آبرسانی، ابتدای خ امام خمینی (ره)، روبروی پاساژ صدف، جنب داروخانه دکتر بقایی، ساختمان بیتا، ط سوم
دکتر هایده پورمحمد روحی
adهایدهintizamجراح - دندان‌پزشک
soyadıپورمحمد روحیixtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
adهایده
soyadıپورمحمد روحی
intizamجراح - دندان‌پزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر الهام رعدی
adالهامintizamجراح - دندانپزشک
soyadıرعدیixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33271871 - 33271872 - 041
iş saatıهمه روزه صبح و عصر
ünvanتبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
adالهام
soyadıرعدی
intizamجراح - دندانپزشک
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33271871 - 33271872 - 041
iş saatıهمه روزه صبح و عصر
ünvanتبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
Həkim əliriza abbaszadə
adəlirizaintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıabbaszadəixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
adəliriza
soyadıabbaszadə
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
Həkim Keyvan Amözgar
adKeyvanintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıAmözgarixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113312511
iş saatıbağli günlər və dördüncu və altinci günlərinin səhərləri istisna olmağla hər gün səhərlər saat 11 - 14 və axşamlar saat 17:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - beşinci mərtəbə
adKeyvan
soyadıAmözgar
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113312511
iş saatıbağli günlər və dördüncu və altinci günlərinin səhərləri istisna olmağla hər gün səhərlər saat 11 - 14 və axşamlar saat 17:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - beşinci mərtəbə
Həkim Riza Aramfər
adRizaintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıAramfərixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
adRiza
soyadıAramfər
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
دکتر mənsür azərifam
admənsürintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıazərifamixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-33323938
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat səhər və axşam
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - birinci mərtəbə
admənsür
soyadıazərifam
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-33323938
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat səhər və axşam
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - birinci mərtəbə
Həkim Cəlil Badamçizadə
adCəlilintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıBadamçizadəixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115559184
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10:30 - 12:30 və axşamlar saat 17 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səhənd binasi - birinci mərtəbə
adCəlil
soyadıBadamçizadə
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115559184
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10:30 - 12:30 və axşamlar saat 17 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səhənd binasi - birinci mərtəbə
Həkim Fəriba Beşarət
adFəribaintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıBeşarətixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
adFəriba
soyadıBeşarət
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
Həkim Hamid Bərzgəri
adHamidintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıBərzgəriixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
adHamid
soyadıBərzgəri
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
Həkim Məhəmmədibrahim Çarəcü
adMəhəmmədibrahim intizamDiş Həkimi və cərrahi (implantoloji)
soyadıÇarəcüixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115535308
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanəbriz- yeni pastor küçəsi – Behnam binasi – birinci mərtəbə
adMəhəmmədibrahim
soyadıÇarəcü
intizamDiş Həkimi və cərrahi (implantoloji)
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115535308
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanəbriz- yeni pastor küçəsi – Behnam binasi – birinci mərtəbə
Həkim Əli Cəhanxah
adƏliintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıCəhanxahixtisas-
Dövlət və şəhərبوشهر - عسلویهəlaqə987727324219
iş saatı-
ünvanƏsəluyə
adƏli
soyadıCəhanxah
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərبوشهر - عسلویه
əlaqə987727324219
iş saatı-
ünvanƏsəluyə
Həkim Məhəmməd Cəmali
adMəhəmməd intizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıCəmaliixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
adMəhəmməd
soyadıCəmali
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
Həkim Məhəmməd kazim Danayi
adMəhəmməd kazimintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıDanayiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115549266
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17:30 – 21:30
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - bağşumal dördyoluna galmiş – qaim binasi
adMəhəmməd kazim
soyadıDanayi
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115549266
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17:30 – 21:30
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - bağşumal dördyoluna galmiş – qaim binasi
Həkim ramin daneşi
adraminintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıdaneşiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
adramin
soyadıdaneşi
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
Həkim Rəsul Etimadi
adRəsulintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıEtimadiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113361712
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9:30 - 13 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - dördüncü mərtəbə
adRəsul
soyadıEtimadi
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113361712
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9:30 - 13 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - dördüncü mərtəbə
Həkim Məhəmməd Feyzi derəxşi
adMəhəmmədintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıFeyzi derəxşiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115542181 - 984115531333
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - mahan binasi – birinci mərtəbə
adMəhəmməd
soyadıFeyzi derəxşi
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115542181 - 984115531333
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - mahan binasi – birinci mərtəbə
Həkim Şəhram Fərhəxt
adŞəhramintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıFərhəxtixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
adŞəhram
soyadıFərhəxt
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
Həkim Cavad Haşimzadə
adCavadintizamiş Həkimi və cərrahi
soyadıHaşimzadəixtisasTehran Universitysinən Üz və Çənə Cərrahısində Doktoraüstü dərəcəsi
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115552832
iş saatı baqli günləri istisna olmaqla hər gün səhərlər saat 9 - 13 və axşamlar saat 16 -20
ünvanTəbriz - imam küçəsi - tərbiyet Parkinginin qarşisinda
adCavad
soyadıHaşimzadə
intizamiş Həkimi və cərrahi
ixtisasTehran Universitysinən Üz və Çənə Cərrahısində Doktoraüstü dərəcəsi
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115552832
iş saatı baqli günləri istisna olmaqla hər gün səhərlər saat 9 - 13 və axşamlar saat 16 -20
ünvanTəbriz - imam küçəsi - tərbiyet Parkinginin qarşisinda
hakim əli hefzollesan
adəliintizamDiş Həkimi və cərrahi
soyadıhefzollesanixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
adəli
soyadıhefzollesan
intizamDiş Həkimi və cərrahi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
Kateqoriyalar