Göz

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر محمد پریمن
adمحمدintizamجراح و متخصص چشم
soyadıپریمنixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
ünvanتبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
adمحمد
soyadıپریمن
intizamجراح و متخصص چشم
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
ünvanتبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
Həkim Həkimallah Qələmara
adHəkimallahintizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadı Qələmaraixtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35564919
iş saatıbirinci , üçüncü və altinci günləri saat 16 - 20
ünvanTəbriz - bağşumal dördyolu- yeni 17 şəhrivər küçəsinin ilkində – enyak binası
adHəkimallah
soyadı Qələmara
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35564919
iş saatıbirinci , üçüncü və altinci günləri saat 16 - 20
ünvanTəbriz - bağşumal dördyolu- yeni 17 şəhrivər küçəsinin ilkində – enyak binası
Həkim Əmirqasim Kəraməti
adƏmirqasimintizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadıKəramətiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115532171
iş saatıhər gün saat 16 :30 – 20:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasinia qalmış –sina binası – beşinci mərtəbə
adƏmirqasim
soyadıKəraməti
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115532171
iş saatıhər gün saat 16 :30 – 20:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasinia qalmış –sina binası – beşinci mərtəbə
hakim zəhra meynəqy
adzəhraintizamcərrah və göz mütəxəssisi
soyadımeynəqyixtisasretina və laser
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə+98411 - 3361052 - 3348531
iş saatı2 , 3 , 6 , 7 inci gunlar axsham 16 - 20
ünvantəbriz - imam küçəsi - abrasana qalmiş - pastor cilinickasinin üst qatı
adzəhra
soyadımeynəqy
intizamcərrah və göz mütəxəssisi
ixtisasretina və laser
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə+98411 - 3361052 - 3348531
iş saatı2 , 3 , 6 , 7 inci gunlar axsham 16 - 20
ünvantəbriz - imam küçəsi - abrasana qalmiş - pastor cilinickasinin üst qatı
Həkim Həmid Möbed
adHəmidintizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadıMöbedixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115532893
iş saatıbirinci , ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 16 – 19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – milli bankina qalmış – milad binası – birinci mərtəbə
adHəmid
soyadıMöbed
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115532893
iş saatıbirinci , ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 16 – 19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – milli bankina qalmış – milad binası – birinci mərtəbə
Həkim Məhmüd nateqi
adMəhmüdintizamoftalmoloq
soyadınateqiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115533450
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16 – 21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –azərbaycan binasinin qarşisinda –saman binası - üçüncü mərtəbə
adMəhmüd
soyadınateqi
intizamoftalmoloq
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115533450
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16 – 21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –azərbaycan binasinin qarşisinda –saman binası - üçüncü mərtəbə
Həkim sasan soltanı
adsasanintizamجراح و متخصص چشم
soyadısoltanıixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32232430 - 044
iş saatıروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
adsasan
soyadısoltanı
intizamجراح و متخصص چشم
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32232430 - 044
iş saatıروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
Həkim Ğolamriza Süleymanian
adĞolamrizaintizamoftalmoloq
soyadıSüleymanianixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəikinci klinic :984117238858 və mehr xəstəxanasi: 984115532796
iş saatı
ünvanbirinci klinic: Təbriz - əbbasi küçasi – nikukari xəstəxanasina galmış və ikinci klinic :binab – imam xumeyni küçasi – sipəh bankina galmış
adĞolamriza
soyadıSüleymanian
intizamoftalmoloq
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəikinci klinic :984117238858 və mehr xəstəxanasi: 984115532796
ünvanbirinci klinic: Təbriz - əbbasi küçasi – nikukari xəstəxanasina galmış və ikinci klinic :binab – imam xumeyni küçasi – sipəh bankina galmış
Həkim Məhəmməd Vəlizadə
adMəhəmmədintizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadıVəlizadə ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115573771 - 984115562330
iş saatı1-3-5 inci gunlar saat 17 – 20:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – fərhəngian clinicasinin qarşi - puya binası – ikinci mərtəbə
adMəhəmməd
soyadıVəlizadə
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115573771 - 984115562330
iş saatı1-3-5 inci gunlar saat 17 – 20:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – fərhəngian clinicasinin qarşi - puya binası – ikinci mərtəbə
Həkim Rəsül Əlizadeye səmani
adRəsül intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadıƏlizadeye səmaniixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115549269
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 18 – 20
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - əlzəhra xəstəxanasinin qarşisinda – aftab binası –üçüncü mərtəbə
adRəsül
soyadıƏlizadeye səmani
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115549269
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 18 – 20
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - əlzəhra xəstəxanasinin qarşisinda – aftab binası –üçüncü mərtəbə
Həkim Məhəmmədriza Əminpour
adMəhəmmədrizaintizamCərrah və oftalmoloq
soyadıƏminpourixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115539471
iş saatı Birinci , ikinci , üçüncü və altinci günləri saat 16 – 20
ünvanTəbriz – saat meydanı – bəhasrstanın qarşısında
adMəhəmmədriza
soyadıƏminpour
intizamCərrah və oftalmoloq
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115539471
iş saatı Birinci , ikinci , üçüncü və altinci günləri saat 16 – 20
ünvanTəbriz – saat meydanı – bəhasrstanın qarşısında
Həkim Qasem Əmirəslanzadə
adQasemintizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
soyadıƏmirəslanzadəixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113351218
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 18 – 20
ünvanTəbriz – abrəsan küşəsi – iskan binası – dordüncü mərtəbə
adQasem
soyadıƏmirəslanzadə
intizamCərrah və Göz Mütəxəssisi
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113351218
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 18 – 20
ünvanTəbriz – abrəsan küşəsi – iskan binası – dordüncü mərtəbə
Həkim Məhəmmədriza Əxlaqi
adMəhəmmədrizaintizamGöz
soyadıƏxlaqiixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - میاندوآبəlaqə984812261096
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün axşamlar
ünvanQoşaçay– imam çüçasi – sayə roşən döngəsi - sayə roşən Laboratuvarinin aşağı mərtəbəsi
adMəhəmmədriza
soyadıƏxlaqi
intizamGöz
ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - میاندوآب
əlaqə984812261096
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün axşamlar
ünvanQoşaçay– imam çüçasi – sayə roşən döngəsi - sayə roşən Laboratuvarinin aşağı mərtəbəsi
Kateqoriyalar