شنوائی سنجی

شنوای سنجی و سمعک تبریز
عنوانشنوای سنجی و سمعک تبریز
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542823 - 041
ساعات کارهمه روزه 16 الی 21 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه اول
عنوانشنوای سنجی و سمعک تبریز
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35542823 - 041
ساعات کارهمه روزه 16 الی 21 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه اول
مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک صدرا
عنوانمرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک صدرا
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33347718 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه دوم - واحد B
عنوانمرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک صدرا
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33347718 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه دوم - واحد B
دسته بندی