پزشکی هسته ای

دکتر آرش ابوالحسنی
نامآرشرشته تخصصیپزشکی هسته ای
نام خانوادگیابوالحسنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات ویزیتساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
نامآرش
نام خانوادگیابوالحسنی
رشته تخصصیپزشکی هسته ای
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات ویزیتساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
دکتر بابک محمودیان
نامبابکرشته تخصصیپزشکی هسته ای
نام خانوادگیمحمودیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۳۳۶۱۶۵۱ - ۳۳۳۷۵۵۶۵ - ۰۴۱
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۴ الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی اداره گاز - ساختمان امیر کبیر - طبقه زیر زمین - مرکز گاما اسکن تبریز
نامبابک
نام خانوادگیمحمودیان
رشته تخصصیپزشکی هسته ای
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۳۳۶۱۶۵۱ - ۳۳۳۷۵۵۶۵ - ۰۴۱
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۴ الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی اداره گاز - ساختمان امیر کبیر - طبقه زیر زمین - مرکز گاما اسکن تبریز
دسته بندی