پزشکی هسته ای

مرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
عنوانمرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373681 - 33373682 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه اول
عنوانمرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33373681 - 33373682 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه اول
مرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس333361651 - 3375565 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی اداره گاز - ساختمان امیر کبیر - طبقه زیر زمین - مرکز گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس333361651 - 3375565 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی اداره گاز - ساختمان امیر کبیر - طبقه زیر زمین - مرکز گاما اسکن تبریز
گاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
عنوانگاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات کارساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
عنوانگاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات کارساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
دسته بندی