رادیوتراپی انکولوژی

دکتر فرشاد سیدنژاد
نامفرشادرشته تخصصیرادیوتراپی انکولوژی
نام خانوادگیسیدنژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33344044 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6
نامفرشاد
نام خانوادگیسیدنژاد
رشته تخصصیرادیوتراپی انکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33344044 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6
دکتر حجت اله صبوری
نامحجت الهرشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
نام خانوادگیصبوریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
نامحجت اله
نام خانوادگیصبوری
رشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
دکتر علی عدیلی
نامعلی رشته تخصصیانکولوژی
نام خانوادگیعدیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35574727 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 7
نامعلی
نام خانوادگیعدیلی
رشته تخصصیانکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35574727 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 7
دسته بندی