بیماریهای عفونی

دکتر سید جلال الدین درخشانفر
نامسید جلال الدین رشته تخصصیبیماریهای عفونی و تب دار - داخلی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیدرخشانفرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35576412 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان سینا ( جنب برج آذربایجان ) - طبقه 2
نامسید جلال الدین
نام خانوادگیدرخشانفر
رشته تخصصیبیماریهای عفونی و تب دار - داخلی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35576412 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان سینا ( جنب برج آذربایجان ) - طبقه 2
دکتر اکبر مصحفی
ناماکبررشته تخصصیبیماری های عفونی
نام خانوادگیمصحفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
ناماکبر
نام خانوادگیمصحفی
رشته تخصصیبیماری های عفونی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
دکتر بهروز نقیلی
نامبهروزرشته تخصصیبیماریهای داخلی ( عفونی و تبدار )
نام خانوادگینقیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - جنب پمپ بنزین - ساختمان بهاران - طبقه 3
نامبهروز
نام خانوادگینقیلی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی ( عفونی و تبدار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - جنب پمپ بنزین - ساختمان بهاران - طبقه 3
دسته بندی