داروخانه ها

داروخانه دکتر افخم
عنوانداروخانه دکتر افخم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
عنوانداروخانه دکتر افخم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
داروخانه دکتر جباری
عنوانداروخانه دکتر جباری
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571416 - 35571473 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی ساختمان آرین - همکف
عنوانداروخانه دکتر جباری
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35571416 - 35571473 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی ساختمان آرین - همکف
دسته بندی