جراح - دندانپزشک

دکتر منوچهر احمدپور
ناممنوچهررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاحمدپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
ناممنوچهر
نام خانوادگیاحمدپور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
دکتر ناصر اسلامی
نامناصررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاسلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
نامناصر
نام خانوادگیاسلامی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
دکتر مهران افخم نیا
ناممهرانرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیافخم نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
ناممهران
نام خانوادگیافخم نیا
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
دکتر بهزاد امانی
نامبهزاد رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
نامبهزاد
نام خانوادگیامانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
دکتر جواد امیرذهنی
نامجوادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامیرذهنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
نامجواد
نام خانوادگیامیرذهنی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
دکتر حامد برزگری
نامحامدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبرزگریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
نامحامد
نام خانوادگیبرزگری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
دکتر سمیرا بیرقی سالک
نامسمیرارشته تخصصیجراح دندانپزشک
نام خانوادگیبیرقی سالکفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539988 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا سه شنبه از ساعت 14:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - جنب بیمارستان الزهراء
نامسمیرا
نام خانوادگیبیرقی سالک
رشته تخصصیجراح دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539988 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا سه شنبه از ساعت 14:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - جنب بیمارستان الزهراء
دکتر احد پرورش
ناماحدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپرورشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
ناماحد
نام خانوادگیپرورش
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
دکتر آیدا پورالهوردی
نامآیدارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورالهوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
نامآیدا
نام خانوادگیپورالهوردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
دکتر هایده پورمحمد روحی
نامهایدهرشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
نام خانوادگیپورمحمد روحیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
نامهایده
نام خانوادگیپورمحمد روحی
رشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر علی جهانخواه
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجهانخواهفوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویهشماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
نامعلی
نام خانوادگیجهانخواه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویه
شماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
دکتر عبدال حق وردی
نامعبدالرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحق وردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
نامعبدال
نام خانوادگیحق وردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
دکتر سحر خادم نژاد
نامسحررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیخادم نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامسحر
نام خانوادگیخادم نژاد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر محمد کاظم دانائی
ناممحمد کاظمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیدانائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549266 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب ساختمان قائم
ناممحمد کاظم
نام خانوادگیدانائی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549266 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب ساختمان قائم
دکتر رامین دانشی
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیدانشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامرامین
نام خانوادگیدانشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر رضا رجبی
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیرجبی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیرجبی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
دکتر ابراهیم روح آمیز
نامابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیروح آمیزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
نامابراهیم
نام خانوادگیروح آمیز
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر ایوب رهنما
نامایوبرشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیرهنمافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
نامایوب
نام خانوادگیرهنما
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
دکتر میترا شرقی
ناممیترارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیشرقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35569430 - 041 مطب 2: 5219964 - 0182
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب 1: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - نبش کوچه شرکت - ساختمان پزشکان 31 - طبقه 2 مطب 2: آستارا - خیابان حکیم نظامی - بالای داروخانه دکتر مهدوی - طبقه سوم
ناممیترا
نام خانوادگیشرقی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35569430 - 041 مطب 2: 5219964 - 0182
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب 1: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - نبش کوچه شرکت - ساختمان پزشکان 31 - طبقه 2 مطب 2: آستارا - خیابان حکیم نظامی - بالای داروخانه دکتر مهدوی - طبقه سوم
دکتر سعید صادقی عدل
نامسعید رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصادقی عدلفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571212 - 35571213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان مصلی ( ارک جدید ) - ساختمان 53 - واحد 1 غربی
نامسعید
نام خانوادگیصادقی عدل
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571212 - 35571213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان مصلی ( ارک جدید ) - ساختمان 53 - واحد 1 غربی
دکتر بابک صالح زاده
نامبابکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصالح زاده فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6 - واحد 6
نامبابک
نام خانوادگیصالح زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6 - واحد 6
دکتر اکبر عباس پور
ناماکبررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباس پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573966 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع شریعتی - برج 39 طبقه 4 - واحد E
ناماکبر
نام خانوادگیعباس پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573966 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع شریعتی - برج 39 طبقه 4 - واحد E
دکتر علیرضا عباس زاده
نامعلیرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباس زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32239402 - 32243464 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 12 و بعداز ظهر از ساعت 15:30 الی 19
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 3
نامعلیرضا
نام خانوادگیعباس زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32239402 - 32243464 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 12 و بعداز ظهر از ساعت 15:30 الی 19
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 3
دکتر تیمور عباسی
نامتیمور رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی ( ردیف کردن دندانها )
نام خانوادگیعباسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565127 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
نامتیمور
نام خانوادگیعباسی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی ( ردیف کردن دندانها )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565127 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
دکتر میترا عباسی قهرمانلو
ناممیترارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباسی قهرمانلوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32245094 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
ناممیترا
نام خانوادگیعباسی قهرمانلو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32245094 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
دکتر مهین علی پور
ناممهینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعلی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35545160 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
ناممهین
نام خانوادگیعلی پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35545160 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
دکتر شهرام فرهخت
نامشهرامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیفرهختفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 35538383 - 041 مطب شماره 2: 34228347 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه صبح 9 الی 14 و بعد از ظهر 17 الی 21 مطب شماره 2: شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه از ساعت 11 صبح الی 17 بعد از ظهر
آدرسمطب شماره 1: تبریز - چهارراه 17 شهریور - جنب بانک مهر - ساختمان سناتور -طبقه 2 - واحد A مطب شماره 2: آذرشهر - خیابان امام - چهارراه شهید بهشتی - بالای عکاسی آذرفیلم
نامشهرام
نام خانوادگیفرهخت
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 35538383 - 041 مطب شماره 2: 34228347 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه صبح 9 الی 14 و بعد از ظهر 17 الی 21 مطب شماره 2: شنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه از ساعت 11 صبح الی 17 بعد از ظهر
آدرسمطب شماره 1: تبریز - چهارراه 17 شهریور - جنب بانک مهر - ساختمان سناتور -طبقه 2 - واحد A مطب شماره 2: آذرشهر - خیابان امام - چهارراه شهید بهشتی - بالای عکاسی آذرفیلم
دکتر سیامک قدسی
نامسیامکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیقدسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
نامسیامک
نام خانوادگیقدسی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر اصغر قسمتی
ناماصغررشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیقسمتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر ها از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 2
ناماصغر
نام خانوادگیقسمتی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر ها از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 2
دکتر رامین کافیه
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکافیهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535955 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه هشتم
نامرامین
نام خانوادگیکافیه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535955 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه هشتم
دسته بندی