فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر کورش توانگر
نامکورشرشته تخصصی
نام خانوادگیتوانگرفوق تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک ( دارای بورد فوق تخصصی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564978 - 35548348 - 041
ساعات ویزیت
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه هفتم
نامکورش
نام خانوادگیتوانگر
فوق تخصصفوق تخصص جراحی پلاستیک ( دارای بورد فوق تخصصی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35564978 - 35548348 - 041
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه هفتم
دکتر علی دین پرست
نامعلیرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدین پرستفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
نامعلی
نام خانوادگیدین پرست
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
فرهود گوراوانچی
نامفرهودرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیگوراوانچیفوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس9120386704
ساعات ویزیت
آدرس
نامفرهود
نام خانوادگیگوراوانچی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس9120386704
دسته بندی