حمید فرزانه
نامحمید
نام خانوادگیفرزانه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره نظام پزشکی4023-ت
رشته تخصصیعلوم تغذیه
فارغ التحصیل ازعلوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سایر اطلاعات

آدرس مطبتبریز کلینیک فرهنگیان
شماره تماس4143330818
ساعات ویزیتعصر روزهای فرد
رایانامهHamidf3031@gmail.com
توضیحات

حمید فرزانه-متخصص تغذیه تبریز-کاهش و افزایش وزن

نقشه

دسته بندی