دکتر فاطمه عرب پور
Adفاطمه
Soyadıعرب پور
Dövlət və şəhərŞərqi Azərbaycan - Təbriz
Heç bir tibbi sistemi40570
IntizamGP پوست، مو و زیبایی
Məzunuدانشگاه علوم پزشکی تبریز

Digər Məlumat

ünvan ofisمطب ولیعصر: تبریز، ولیعصر، فلکه پروین اعتصامی، ساختمان پزشکان، طبقه 9، واحد D
مطب پاستور: تبریز، خیابان پاستور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم
əlaqəتلفن مطب ولیعصر: 3331685-041
تلفن مطب پاستور: 35551095-041
iş saatıمطب ولیعصر: شنبه تا چهارشنبه عصرها/ دوشنبه و سه‌شنبه صبح‌ها
مطب پاستور: شنبه تا پنج‌شنبه صبح‌ها/ دوشنبه و سه‌شنبه عصرها
Emailsa_arabpour@hotmail.com

نقشه

Kateqoriyalar