نياسين‌آميد براي‌ پيشگيري‌و درما ...">
NIACINAMIDE - نياسيناميد
موارد مصرف نياسين‌آميد براي‌ پيشگيري‌و درمان‌ كمبود ويتامين‌ B3 مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرف
مکانیسم اثر
فارماکونتیک به‌استثناي‌ سندرم‌ سوءجذب‌، در ساير موارد ويتامين‌هاي‌ گروه‌ B،از جمله‌ نياسين‌آميد، بخوبي‌ از مجراي‌گوارش‌ جذب‌ مي‌شوند. متابوليسم‌ اين‌ داروكبدي‌ است‌ و نيمه‌ عمر آن‌ در حدود 45 دقيقه‌مي‌باشد. دفع نياسين‌ آميد كليوي‌ است‌ ومقادير بيش‌ از حد مورد نياز روزانه‌، بدون‌تغيير از طريق‌ ادرار دفع‌ مي‌شود.
هشدارها
عوارض جانبیبامصرف‌ مقادير زياد اين‌دارو، سرگيجه‌ يا از حال‌ رفتن‌، خشكي‌پوست‌ يا چشمها، افزايش‌ قندخون‌، تهوع‌ يااستفراغ‌، قرحه‌ گوارشي‌، خارش‌ پوست‌،درد مفاصل‌ و افزايش‌ اوره‌ خون‌ گزارش‌شده‌ است‌.
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه از آنجا كه‌ كمبودويتامين‌هاي‌ گروه‌ B به‌تنهايي‌ شايع‌ نيست‌،به‌طور معمول‌ تركيبي‌ از اين‌ ويتامين‌هاتجويز مي‌شود.
مقدار مصرفبه‌عنوان‌ مكمل‌ ويتامين‌، درپيشگيري‌ از كمبود ويتامين‌، مقدار مصرف‌توصيه‌ شده‌ در روز بصورت‌ زير است‌: شيرخواران‌ و كودكان‌ از بدو تولد تاسن‌ 3سال‌ 9ـ 5 ميلي‌گرم‌، سن‌ 6ـ4 سال‌ 12ميلي‌گرم‌، سن‌ 10ـ7 سال‌ 13 ميلي‌گرم‌،پسران‌ و مردان‌ بالغ‌ 20ـ 15 ميلي‌گرم‌،دختران‌ و زنان‌ بالغ‌ 15ـ13 ميلي‌گرم‌، زنان‌باردار 17 ميلي‌گرم‌، در دوران‌ شيردهي‌20 ميلي‌گرم‌. در درمان‌ كمبود ويتامين‌،مقدار مصرف‌ براساس‌ شدت‌ كمبود تعيين‌مي‌شود.
اشکال داروئیTablet: 500 mg
دسته بندی