آزمایشگاه ها

آزمایشگاه آراد
عنوانآزمایشگاه آراد
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543698 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20:30 عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - جنب داروخانه دکتر یوسف پور
عنوانآزمایشگاه آراد
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35543698 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20:30 عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - جنب داروخانه دکتر یوسف پور
آزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33311999 - 041 (سه خط)
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع شهریار و پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک ساختمان پزشکان - طبقه 5
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33311999 - 041 (سه خط)
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع شهریار و پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک ساختمان پزشکان - طبقه 5
آزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543724 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - روبروی کلینیک پردیس - ساختمان بهنام
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35543724 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - روبروی کلینیک پردیس - ساختمان بهنام
آزمایشگاه آیین
عنوانآزمایشگاه آیین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374061 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 22:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه آیین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33374061 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 22:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570773 - 35570772 - 35570771 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین باغشمال و طالقانی - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 40
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570773 - 35570772 - 35570771 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین باغشمال و طالقانی - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 40
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسدانش1: 35572722-35572621-35540000-35555187 فکس:35572720
ساعات کاردانش1: 7 صبح الی 21:30 شب دانش2: 7 صبح الی 12 شب
آدرسدانش 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید دانش 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - زیر زمین ساختمان آزادی
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماسدانش1: 35572722-35572621-35540000-35555187 فکس:35572720
ساعات کاردانش1: 7 صبح الی 21:30 شب دانش2: 7 صبح الی 12 شب
آدرسدانش 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید دانش 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - زیر زمین ساختمان آزادی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر شبستری
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر شبستری
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535547 - 041 فاکس: 35535548 - 041
ساعات کارصبح از ساعت 7:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 ( روزهای پنجشنبه تا ساعت 19 )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان سرو - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر شبستری
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35535547 - 041 فاکس: 35535548 - 041
ساعات کارصبح از ساعت 7:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 ( روزهای پنجشنبه تا ساعت 19 )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان سرو - طبقه دوم
آزمایشگاه تشخیص طبی دی
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570888 - 35570889 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 21:30 شب و پنجشنبه ها از ساعت 7:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سینا - طبقه همکف
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570888 - 35570889 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 21:30 شب و پنجشنبه ها از ساعت 7:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سینا - طبقه همکف
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564978 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35564978 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549249 - 35538411 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35549249 - 35538411 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان
دسته بندی