آزمایشگاه ها

آزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33311999 - 041 (سه خط)
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع شهریار و پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک ساختمان پزشکان - طبقه 5
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی آفتاب
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33311999 - 041 (سه خط)
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع شهریار و پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک ساختمان پزشکان - طبقه 5
آزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543724 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - روبروی کلینیک پردیس - ساختمان بهنام
عنوانآزمایشگاه تشخیص پزشکی آنزیم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35543724 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 صبح الی 20 شب
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - روبروی کلینیک پردیس - ساختمان بهنام
آزمایشگاه آیین
عنوانآزمایشگاه آیین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374061 - 041 واتس آپ: 09369975819
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 22 / پنجشنبه از 7:30 الی 18
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه آیین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33374061 - 041 واتس آپ: 09369975819
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 22 / پنجشنبه از 7:30 الی 18
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسدانش1: 35572722-35572621-35540000-35555187 فکس:35572720
ساعات کاردانش1: 7 صبح الی 21:30 شب دانش2: 7 صبح الی 12 شب
آدرسدانش 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید دانش 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - زیر زمین ساختمان آزادی
عنوانآزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماسدانش1: 35572722-35572621-35540000-35555187 فکس:35572720
ساعات کاردانش1: 7 صبح الی 21:30 شب دانش2: 7 صبح الی 12 شب
آدرسدانش 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید دانش 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - زیر زمین ساختمان آزادی
آزمایشگاه تشخیص طبی دی
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
آزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570888 - 35570889 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 21:30 شب و پنجشنبه ها از ساعت 7:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سینا - طبقه همکف
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سنجش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570888 - 35570889 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 21:30 شب و پنجشنبه ها از ساعت 7:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سینا - طبقه همکف
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564978 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35564978 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572776 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - نرسیده به بستنی وحید - ساختمان روشنا - طبقه زیزمین
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35572776 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - نرسیده به بستنی وحید - ساختمان روشنا - طبقه زیزمین
دسته بندی