ارتوپدی

دکتر اسداله بایبوردی
ناماسدالهرشته تخصصیجراح و متخصص اورتوپدی
نام خانوادگیبایبوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33326863 - 35530846 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 20 و پنجشنبه ها صبح در بیمارستان شهریار فقط بیماران عمل شده
آدرس تبریز، سربالائی ولیعصر، فلکه شریعتی، ساختمان آیدا
ناماسداله
نام خانوادگیبایبوردی
رشته تخصصیجراح و متخصص اورتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33326863 - 35530846 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 20 و پنجشنبه ها صبح در بیمارستان شهریار فقط بیماران عمل شده
آدرس تبریز، سربالائی ولیعصر، فلکه شریعتی، ساختمان آیدا
دکتر اسد بهکام راد
ناماسدرشته تخصصیآذربایجان شرقی
نام خانوادگیبهکام رادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565400 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 12 الی 14 و 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان 10
ناماسد
نام خانوادگیبهکام راد
رشته تخصصیآذربایجان شرقی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565400 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 12 الی 14 و 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان 10
دکتر امیر پاک اسکویی
نامامیررشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیپاک اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پارسا - طبقه 4
نامامیر
نام خانوادگیپاک اسکویی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پارسا - طبقه 4
دکتر حجت حسین پور فیضی
نامحجترشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیحسین پور فیضیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
نامحجت
نام خانوادگیحسین پور فیضی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
دکتر سعید رنجبر
نامسعیدرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیرنجبرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33371664 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه ۵
نامسعید
نام خانوادگیرنجبر
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33371664 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه ۵
دکتر فرشید شامخی
نامفرشیدرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشامخیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
نامفرشید
نام خانوادگیشامخی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
دکتر حسن شریفی
نامحسنرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549711 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان ارک جدید - ساختمان 53 - طبقه سوم
نامحسن
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549711 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان ارک جدید - ساختمان 53 - طبقه سوم
دکتر شبنم شریفی
نامشبنمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
نامشبنم
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
دکتر رضا منصور
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیمنصورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
نامرضا
نام خانوادگیمنصور
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
دسته بندی