ارتوپدی

دکتر اسد بهکام راد
ناماسدرشته تخصصیآذربایجان شرقی
نام خانوادگیبهکام رادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565400 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 12 الی 14 و 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان 10
ناماسد
نام خانوادگیبهکام راد
رشته تخصصیآذربایجان شرقی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565400 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 12 الی 14 و 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان 10
دکتر امیر پاک اسکویی
نامامیررشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیپاک اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پارسا - طبقه 4
نامامیر
نام خانوادگیپاک اسکویی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پارسا - طبقه 4
دکتر رضا تراب
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیترابفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتمطب مرند: یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 2 تا 6 عصر // بیمارستان اسدآبادی تبریز: شنبه و سه شنبه عصر 16 الی 20 // درمانگاه باکری مرند: یکشنبه و چهارشنبه صبح
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
نامرضا
نام خانوادگیتراب
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتمطب مرند: یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 2 تا 6 عصر // بیمارستان اسدآبادی تبریز: شنبه و سه شنبه عصر 16 الی 20 // درمانگاه باکری مرند: یکشنبه و چهارشنبه صبح
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
دکتر سید عبداله حجازی فر
نامسید عبدالهرشته تخصصیجراحی ارتوپدی
نام خانوادگیحجازی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565947 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - برج ضرغام - طبقه 4
نامسید عبداله
نام خانوادگیحجازی فر
رشته تخصصیجراحی ارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565947 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - برج ضرغام - طبقه 4
دکتر حجت حسین پور فیضی
نامحجترشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیحسین پور فیضیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
نامحجت
نام خانوادگیحسین پور فیضی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
دکتر سامان دائمی
نامسامانرشته تخصصیجراحی استخوان و مفاصل
نام خانوادگیدائمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33345251 - 33345252 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه - سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان نور - طبقه 5
نامسامان
نام خانوادگیدائمی
رشته تخصصیجراحی استخوان و مفاصل
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33345251 - 33345252 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه - سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان نور - طبقه 5
دکتر فرشید شامخی
نامفرشیدرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشامخیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
نامفرشید
نام خانوادگیشامخی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
دکتر حسن شریفی
نامحسنرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549711 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان ارک جدید - ساختمان 53 - طبقه سوم
نامحسن
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549711 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان ارک جدید - ساختمان 53 - طبقه سوم
دکتر شبنم شریفی
نامشبنمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
نامشبنم
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
دکتر هاشم صفدری
نامهاشمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیصفدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرندشماره تماس42223229 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، جنب اداره برق
نامهاشم
نام خانوادگیصفدری
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرند
شماره تماس42223229 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، جنب اداره برق
دکتر محمد حسین قاسم زاده
ناممحمد حسینرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیقاسم زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35413255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه اول
ناممحمد حسین
نام خانوادگیقاسم زاده
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35413255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه اول
دکتر رضا منصور
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیمنصورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
نامرضا
نام خانوادگیمنصور
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
دکتر عزیز نوری
نامعزیزرشته تخصصیارتوپدی ( متخصص ارتوپدی و شکسته بندی )
نام خانوادگینوریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549260 - 041
ساعات ویزیت روزهای فرد از ساعت 18 الی 20:30 در مطب و روزهای زوج از ساعت 18 الی 20:30 در بیمارستان بهبود
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه همکف
نامعزیز
نام خانوادگینوری
رشته تخصصیارتوپدی ( متخصص ارتوپدی و شکسته بندی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549260 - 041
ساعات ویزیت روزهای فرد از ساعت 18 الی 20:30 در مطب و روزهای زوج از ساعت 18 الی 20:30 در بیمارستان بهبود
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه همکف
دسته بندی