انستزیولوژی و لیزر

دکتر محمد حسین قدرتی
ناممحمد حسینرشته تخصصیآنستزیولوژی
نام خانوادگیقدرتیفوق تخصصفلوشیپ فوق تخصصی درد
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544021 - 35544094 - 35571989 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - پایین تر از مهدکودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
ناممحمد حسین
نام خانوادگیقدرتی
رشته تخصصیآنستزیولوژی
فوق تخصصفلوشیپ فوق تخصصی درد
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35544021 - 35544094 - 35571989 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - پایین تر از مهدکودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
دکتر خسرو قهرمانی
نامخسرو رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
نام خانوادگیقهرمانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
نامخسرو
نام خانوادگیقهرمانی
رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
دسته بندی