انستزیولوژی و لیزر

دکتر خسرو قهرمانی
نامخسرو رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
نام خانوادگیقهرمانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
نامخسرو
نام خانوادگیقهرمانی
رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
دسته بندی