تغذیه

حمید فرزانه
نامحمیدرشته تخصصیعلوم تغذیه
نام خانوادگیفرزانهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4143330818
ساعات ویزیتعصر روزهای فرد
آدرستبریز کلینیک فرهنگیان
نامحمید
نام خانوادگیفرزانه
رشته تخصصیعلوم تغذیه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4143330818
ساعات ویزیتعصر روزهای فرد
آدرستبریز کلینیک فرهنگیان
دکتر بابک گل خلخالی
نامبابکرشته تخصصیپزشک متخصص تغذیه بالینی
نام خانوادگیگل خلخالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567989 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه چهارم - واحد C
نامبابک
نام خانوادگیگل خلخالی
رشته تخصصیپزشک متخصص تغذیه بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567989 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه چهارم - واحد C
دسته بندی