جراح عمومی

دکتر بابک ابری اقدم
نامبابکرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیابری اقدمفوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
نامبابک
نام خانوادگیابری اقدم
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
دکتر رضا برزگر
نامرضارشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نام خانوادگیبرزگرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32246830 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
نامرضا
نام خانوادگیبرزگر
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32246830 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
حسین بناگذار محمدی
نامحسینرشته تخصصیجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیبناگذار محمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352607 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
آدرسخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - اول گلباد - ساختمان سینا - طبقه اول
نامحسین
نام خانوادگیبناگذار محمدی
رشته تخصصیجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352607 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
آدرسخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - اول گلباد - ساختمان سینا - طبقه اول
دکتر مهدی بوداغ
ناممهدی رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیبوداغفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
ناممهدی
نام خانوادگیبوداغ
رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
دکتر محمد جعفر بهروز قائمی
ناممحمد جعفررشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیبهروز قائمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
ناممحمد جعفر
نام خانوادگیبهروز قائمی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر امراله بیات
نامامرالهرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیبیاتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
نامامراله
نام خانوادگیبیات
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
دکتر احد پدرام اصل
ناماحدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیپدرام اصلفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
ناماحد
نام خانوادگیپدرام اصل
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
دکتر رضا تقی زاده مقدم
نامرضارشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی - جراحی پلاستیک و زیبایی
نام خانوادگیتقی زاده مقدمفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32230638 - 044
ساعات ویزیتویزیت : همه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه اول
نامرضا
نام خانوادگیتقی زاده مقدم
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی - جراحی پلاستیک و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32230638 - 044
ساعات ویزیتویزیت : همه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه اول
دکتر جواد درستی
نامجوادرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدرستیفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران و اسلامشهرشماره تماسمطب ۱: 88386151 - 88386150 - 021 // مطب ۲: 53 - 56479251 - 021
ساعات ویزیتمطب۱: سه شنبه ها از ساعت 8 الی 10 صبح // مطب ۲: دوشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
آدرسمطب ۱: تهران - یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق - کلینیک بیمارستان محب کوثر / / مطب ۲: اسلامشهر - بعد از قایمیه - نرسیده به میدان قائم - روبروی شهرک سالور - درمانگاه حکیم فارابی
نامجواد
نام خانوادگیدرستی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران و اسلامشهر
شماره تماسمطب ۱: 88386151 - 88386150 - 021 // مطب ۲: 53 - 56479251 - 021
ساعات ویزیتمطب۱: سه شنبه ها از ساعت 8 الی 10 صبح // مطب ۲: دوشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
آدرسمطب ۱: تهران - یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق - کلینیک بیمارستان محب کوثر / / مطب ۲: اسلامشهر - بعد از قایمیه - نرسیده به میدان قائم - روبروی شهرک سالور - درمانگاه حکیم فارابی
دکتر علی دین پرست
نامعلیرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدین پرستفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
نامعلی
نام خانوادگیدین پرست
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
دکتر همت رنجبری
نامهمترشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نام خانوادگیرنجبریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35401923
ساعات ویزیتشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
نامهمت
نام خانوادگیرنجبری
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35401923
ساعات ویزیتشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
دکتر کریم شهرآرا
نامکریمرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیشهرآرافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35563298 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - کلینیک نصر - طبقه همکف
نامکریم
نام خانوادگیشهرآرا
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35563298 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - کلینیک نصر - طبقه همکف
دکتر رحیم علیزاده
نامرحیمرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
نامرحیم
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
دکتر معصومه فیاض
ناممعصومهرشته تخصصی جراحی عمومی
نام خانوادگیفیاضفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
ناممعصومه
نام خانوادگیفیاض
رشته تخصصی جراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
دکتر چنگیز قلیپور
نامچنگیزرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیقلیپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
نامچنگیز
نام خانوادگیقلیپور
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
دکتر شیوا قندیها
نام شیوارشته تخصصیجراحی عمومی و پلاستیک
نام خانوادگیقندیهافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33310562 - 33323795 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 الی 20:30 - پنج شنبه ها از ساعت 12 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به مسجد الصادق - روبروی بانک پاسارگاد
نام شیوا
نام خانوادگیقندیها
رشته تخصصیجراحی عمومی و پلاستیک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33310562 - 33323795 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 الی 20:30 - پنج شنبه ها از ساعت 12 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به مسجد الصادق - روبروی بانک پاسارگاد
دکتر غلامرضا کورکی
نامغلامرضارشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیکورکیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
نامغلامرضا
نام خانوادگیکورکی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
دکتر میر رحیم مجیدی
ناممیر رحیمرشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیمجیدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول
ناممیر رحیم
نام خانوادگیمجیدی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول
دکتر صمد مصدقی
نامصمدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیمصدقیفوق تخصصآنورکتال-کولورکتال
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35569522
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 17 الی 20 غیر از دوشنبه و پنج شنبه (با هماهنگی قبلی)
آدرستبریز، خیابان ۱۷شهریور جدید، جنب بستنی وحید، ساختمان پزشکان گلستان
نامصمد
نام خانوادگیمصدقی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصآنورکتال-کولورکتال
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35569522
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 17 الی 20 غیر از دوشنبه و پنج شنبه (با هماهنگی قبلی)
آدرستبریز، خیابان ۱۷شهریور جدید، جنب بستنی وحید، ساختمان پزشکان گلستان
دکتر کامران ممقانی
نامکامران رشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیممقانیفوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
نامکامران
نام خانوادگیممقانی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
دکتر سید احمد موسوی
نامسید احمدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیموسویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
نامسید احمد
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
دکتر حاجی مولایی
نامحاجیرشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
نام خانوادگیمولاییفوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
نامحاجی
نام خانوادگیمولایی
رشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
فوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
دسته بندی