جراح عمومی

دکتر بابک ابری اقدم
نامبابکرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیابری اقدمفوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
نامبابک
نام خانوادگیابری اقدم
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
دکتر علیرضا بربند
نامعلیرضارشته تخصصیجراحی عمومی و گرایش لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و کیس
نام خانوادگیبربندفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571066 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای چهارشنبه و ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5 - واحد 2
نامعلیرضا
نام خانوادگیبربند
رشته تخصصیجراحی عمومی و گرایش لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و کیس
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571066 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای چهارشنبه و ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5 - واحد 2
دکتر رضا برزگر
نامرضارشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نام خانوادگیبرزگرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32246830 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
نامرضا
نام خانوادگیبرزگر
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32246830 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
حسین بناگذار محمدی
نامحسینرشته تخصصیجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیبناگذار محمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352607 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
آدرسخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه اول
نامحسین
نام خانوادگیبناگذار محمدی
رشته تخصصیجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352607 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
آدرسخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه اول
دکتر مهدی بوداغ
ناممهدی رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیبوداغفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
ناممهدی
نام خانوادگیبوداغ
رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
دکتر محمد جعفر بهروز قائمی
ناممحمد جعفررشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیبهروز قائمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
ناممحمد جعفر
نام خانوادگیبهروز قائمی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر امراله بیات
نامامرالهرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیبیاتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
نامامراله
نام خانوادگیبیات
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
دکتر احد پدرام اصل
ناماحدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیپدرام اصلفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
ناماحد
نام خانوادگیپدرام اصل
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
دکتر رضا تقی زاده مقدم
نامرضارشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی - جراحی پلاستیک و زیبایی
نام خانوادگیتقی زاده مقدمفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32230638 - 044
ساعات ویزیتویزیت : همه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه اول
نامرضا
نام خانوادگیتقی زاده مقدم
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی - جراحی پلاستیک و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32230638 - 044
ساعات ویزیتویزیت : همه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه اول
دکتر فریدون جمالی
نامفریدونرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538653 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 7
نامفریدون
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538653 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 7
دکتر حسین چرندابی
نامحسینرشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیچرندابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35541579 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13 و از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان سپید
نامحسین
نام خانوادگیچرندابی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35541579 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13 و از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان سپید
دکتر محمدعلی حسن زاده
ناممحمدعلی رشته تخصصی جراحی عمومی و زیبایی
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1 : 35424646 - 041 - مطب شماره 2 : 33272967 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای زوج از ساعت 16 الی 20 - مطب شماره 2 : روزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرسمطی شماره 1:تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس - طبقه ششم - مطب شماره 2: تبریز - ولیعصر- پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه دهم
ناممحمدعلی
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصی جراحی عمومی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1 : 35424646 - 041 - مطب شماره 2 : 33272967 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای زوج از ساعت 16 الی 20 - مطب شماره 2 : روزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرسمطی شماره 1:تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس - طبقه ششم - مطب شماره 2: تبریز - ولیعصر- پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه دهم
دکتر جواد درستی
نامجوادرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدرستیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35416235 - 041
ساعات ویزیترزوهای شنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز: خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - جنب بانک رفاه - ساختمان پارسا - طبقه 6 - واحد C
نامجواد
نام خانوادگیدرستی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35416235 - 041
ساعات ویزیترزوهای شنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز: خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - جنب بانک رفاه - ساختمان پارسا - طبقه 6 - واحد C
دکتر علی دین پرست
نامعلیرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدین پرستفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
نامعلی
نام خانوادگیدین پرست
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
دکتر مهرداد رخشا
ناممهردادرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیرخشافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33332975 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل با هماهنگی قبلی
آدرستبریز، ولیعصر، خیابان شهریار، فلکه پروین اعتصامی، ساختمان پزشکان، طبقه 3، واحد A
ناممهرداد
نام خانوادگیرخشا
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33332975 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل با هماهنگی قبلی
آدرستبریز، ولیعصر، خیابان شهریار، فلکه پروین اعتصامی، ساختمان پزشکان، طبقه 3، واحد A
دکتر همت رنجبری
نامهمترشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
نام خانوادگیرنجبریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35401923
ساعات ویزیتشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
نامهمت
نام خانوادگیرنجبری
رشته تخصصیجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35401923
ساعات ویزیتشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
دکتر کریم شهرآرا
نامکریمرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیشهرآرافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35563298 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - کلینیک نصر - طبقه همکف
نامکریم
نام خانوادگیشهرآرا
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35563298 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - کلینیک نصر - طبقه همکف
دکتر ابوالفضل شیرین زاده
نامابوالفضلرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیشیرین زادهفوق تخصصتوراکس
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561445 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 تا 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان پزشکان شهریار
نامابوالفضل
نام خانوادگیشیرین زاده
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصتوراکس
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561445 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 تا 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان پزشکان شهریار
دکتر عباس عباسزاده
نامعباسرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیعباسزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543899 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مجتمع فدک - طبقه همکف
نامعباس
نام خانوادگیعباسزاده
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543899 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مجتمع فدک - طبقه همکف
دکتر رحیم علیزاده
نامرحیمرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
نامرحیم
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
دکتر علی فرزانه
نامعلی رشته تخصصیجراح عمومی ( لاپاراسکوپیست ) ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیفرزانهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس 35533268 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه اول - واحد F
نامعلی
نام خانوادگیفرزانه
رشته تخصصیجراح عمومی ( لاپاراسکوپیست ) ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس 35533268 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه اول - واحد F
دکتر معصومه فیاض
ناممعصومهرشته تخصصی جراحی عمومی
نام خانوادگیفیاضفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
ناممعصومه
نام خانوادگیفیاض
رشته تخصصی جراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
دکتر چنگیز قلیپور
نامچنگیزرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیقلیپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
نامچنگیز
نام خانوادگیقلیپور
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
دکتر شیوا قندیها
نام شیوارشته تخصصیجراحی عمومی و پلاستیک
نام خانوادگیقندیهافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33310562 - 33323795 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 الی 20:30 - پنج شنبه ها از ساعت 12 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به مسجد الصادق - روبروی بانک پاسارگاد
نام شیوا
نام خانوادگیقندیها
رشته تخصصیجراحی عمومی و پلاستیک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33310562 - 33323795 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 الی 20:30 - پنج شنبه ها از ساعت 12 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به مسجد الصادق - روبروی بانک پاسارگاد
دکتر غلامرضا کورکی
نامغلامرضارشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیکورکیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
نامغلامرضا
نام خانوادگیکورکی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
دکتر صمد کهنموئی
نامصمدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیکهنموئیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35550277 - 35563128 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - ساختمان طب هسته ای
نامصمد
نام خانوادگیکهنموئی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35550277 - 35563128 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - ساختمان طب هسته ای
دکتر میر رحیم مجیدی
ناممیر رحیمرشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیمجیدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول
ناممیر رحیم
نام خانوادگیمجیدی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561255 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول
دکتر کامران ممقانی
نامکامران رشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیممقانیفوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
نامکامران
نام خانوادگیممقانی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
دکتر سید احمد موسوی
نامسید احمدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیموسویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
نامسید احمد
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
دکتر حاجی مولایی
نامحاجیرشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
نام خانوادگیمولاییفوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
نامحاجی
نام خانوادگیمولایی
رشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
فوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
دسته بندی