جراح فک و صورت

دکتر میرمهدی سید اشرفی
ناممیرمهدیرشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت - ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیسید اشرفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32248525 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20 ( با هماهنگی تلفنی )
آدرسارومیه - پنج راه - اول خیابان مدنی 2 - ساختمان ماد - طبقه اول - واحد 5
ناممیرمهدی
نام خانوادگیسید اشرفی
رشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت - ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32248525 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20 ( با هماهنگی تلفنی )
آدرسارومیه - پنج راه - اول خیابان مدنی 2 - ساختمان ماد - طبقه اول - واحد 5
دکتر محمدعلی قویمی
ناممحمدعلی رشته تخصصیجراح فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیقویمی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536078 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
ناممحمدعلی
نام خانوادگیقویمی
رشته تخصصیجراح فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536078 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
دکتر آرش لامعی
نامآرشرشته تخصصیمتخصص جراحی دهن و فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیلامعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543053 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه پنجم واحد F
نامآرش
نام خانوادگیلامعی
رشته تخصصیمتخصص جراحی دهن و فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543053 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه پنجم واحد F
دکتر علی مرتضوی
نامعلیرشته تخصصیجراحی فک و صورت
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35575220
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، مجتمع سینا، طبقه 2
نامعلی
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیجراحی فک و صورت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35575220
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، مجتمع سینا، طبقه 2
دسته بندی