جراح فک و صورت

دکتر میرمهدی سید اشرفی
ناممیرمهدیرشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت - ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیسید اشرفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس33431675 - 3343676 - 044 تلگرام: ۰۹۳۶۵۱۳۸۶۵۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20 ( با هماهنگی تلفنی )
آدرسخیابان حسنی،جنب ژابیز،ساختمان پاستور،طبقه ۴،واحد ۱۶
ناممیرمهدی
نام خانوادگیسید اشرفی
رشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت - ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس33431675 - 3343676 - 044 تلگرام: ۰۹۳۶۵۱۳۸۶۵۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20 ( با هماهنگی تلفنی )
آدرسخیابان حسنی،جنب ژابیز،ساختمان پاستور،طبقه ۴،واحد ۱۶
دکتر محمدعلی قویمی
ناممحمدعلی رشته تخصصیجراح فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیقویمی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536078 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
ناممحمدعلی
نام خانوادگیقویمی
رشته تخصصیجراح فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536078 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
دکتر آرش لامعی
نامآرشرشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیلامعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543053 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه پنجم واحد F
نامآرش
نام خانوادگیلامعی
رشته تخصصیمتخصص جراحی دهان و فک و صورت ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543053 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه پنجم واحد F
دکتر علی مرتضوی
نامعلیرشته تخصصیجراحی فک و صورت
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35575220
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، ساختمان سپید، طبقه ۸
نامعلی
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیجراحی فک و صورت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35575220
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، ساختمان سپید، طبقه ۸
دکتر جواد یزدانی
نامجوادرشته تخصصیجراحی دهان ، فک ، صورت ، زیبایی و Implant
نام خانوادگییزدانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1 : 33324898 - 041 - مطب شماره 2 : 35539643 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای فرد از ساعت 16 الی 20 - مطب شماره 2 : روزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماه 1 : تبریز - خیابان ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - چهارراه رازی - ساختمان پزشکان هزاره - مطب شماره 2 : تبریز- خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان خاتم - طبقه 3
نامجواد
نام خانوادگییزدانی
رشته تخصصیجراحی دهان ، فک ، صورت ، زیبایی و Implant
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1 : 33324898 - 041 - مطب شماره 2 : 35539643 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای فرد از ساعت 16 الی 20 - مطب شماره 2 : روزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماه 1 : تبریز - خیابان ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - چهارراه رازی - ساختمان پزشکان هزاره - مطب شماره 2 : تبریز- خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان خاتم - طبقه 3
دسته بندی