جراح - دندانپزشک

دکتر منصور آذری فام
ناممنصوررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآذری فامفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33323938
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - ولی عصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه اول - واحد B
ناممنصور
نام خانوادگیآذری فام
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33323938
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - ولی عصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه اول - واحد B
دکتر منوچهر احمدپور
ناممنوچهررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاحمدپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
ناممنوچهر
نام خانوادگیاحمدپور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
دکتر ناصر اسلامی
نامناصررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاسلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
نامناصر
نام خانوادگیاسلامی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
دکتر مهران افخم نیا
ناممهرانرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیافخم نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
ناممهران
نام خانوادگیافخم نیا
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
دکتر بهزاد امانی
نامبهزاد رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
نامبهزاد
نام خانوادگیامانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
دکتر جواد امیرذهنی
نامجوادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامیرذهنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
نامجواد
نام خانوادگیامیرذهنی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
دکتر حامد برزگری
نامحامدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبرزگریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
نامحامد
نام خانوادگیبرزگری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
دکتر فریبا بشارت
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبشارتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
نامفریبا
نام خانوادگیبشارت
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
دکتر احد پرورش
ناماحدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپرورشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
ناماحد
نام خانوادگیپرورش
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
دکتر آیدا پورالهوردی
نامآیدارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورالهوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
نامآیدا
نام خانوادگیپورالهوردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
دکتر هایده پورمحمد روحی
نامهایدهرشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
نام خانوادگیپورمحمد روحیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
نامهایده
نام خانوادگیپورمحمد روحی
رشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر محمدرضا پورنعمتیان
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنعمتیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورنعمتیان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر محمد جمالی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
ناممحمد
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
دکتر علی جهانخواه
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجهانخواهفوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویهشماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
نامعلی
نام خانوادگیجهانخواه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویه
شماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
دکتر محمد ابراهیم چاره جو
ناممحمد ابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک (ایمپلنتولوژی)
نام خانوادگیچاره جوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35535308
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 15 الی 21 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان بهنام، طبقه اول
ناممحمد ابراهیم
نام خانوادگیچاره جو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک (ایمپلنتولوژی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35535308
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 15 الی 21 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان بهنام، طبقه اول
دکتر پرویز حسین علی زاده
نامپرویزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحسین علی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35419013-041
مطب 2: 33355877-041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
مطب 2: روزهای زوج
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان پردیس، طبقه دوم
مطب 2: تبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
نامپرویز
نام خانوادگیحسین علی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35419013-041
مطب 2: 33355877-041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
مطب 2: روزهای زوج
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان پردیس، طبقه دوم
مطب 2: تبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
دکتر عبدال حق وردی
نامعبدالرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحق وردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
نامعبدال
نام خانوادگیحق وردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
دکتر سحر خادم نژاد
نامسحررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیخادم نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامسحر
نام خانوادگیخادم نژاد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر محمد کاظم دانائی
ناممحمد کاظمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیدانائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549266 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب ساختمان قائم
ناممحمد کاظم
نام خانوادگیدانائی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549266 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب ساختمان قائم
دکتر رامین دانشی
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیدانشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامرامین
نام خانوادگیدانشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر رضا رجبی
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیرجبی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیرجبی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
دکتر الهام رعدی
نامالهامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیرعدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271871 - 33271872 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
نامالهام
نام خانوادگیرعدی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271871 - 33271872 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
دکتر ابراهیم روح آمیز
نامابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیروح آمیزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
نامابراهیم
نام خانوادگیروح آمیز
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر ایوب رهنما
نامایوبرشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیرهنمافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
نامایوب
نام خانوادگیرهنما
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
دکتر فریبا سید زنوزی
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیسید زنوزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
نامفریبا
نام خانوادگیسید زنوزی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
دکتر میترا شرقی
ناممیترارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیشرقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35569430 - 041 مطب 2: 5219964 - 0182
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب 1: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - نبش کوچه شرکت - ساختمان پزشکان 31 - طبقه 2 مطب 2: آستارا - خیابان حکیم نظامی - بالای داروخانه دکتر مهدوی - طبقه سوم
ناممیترا
نام خانوادگیشرقی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35569430 - 041 مطب 2: 5219964 - 0182
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب 1: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - نبش کوچه شرکت - ساختمان پزشکان 31 - طبقه 2 مطب 2: آستارا - خیابان حکیم نظامی - بالای داروخانه دکتر مهدوی - طبقه سوم
دکتر علی شیروانی
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیشیروانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33300070 - 33315444 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 8:30 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 3 - واحد A
نامعلی
نام خانوادگیشیروانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33300070 - 33315444 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 8:30 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 3 - واحد A
دکتر سعید صادقی عدل
نامسعید رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصادقی عدلفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571212 - 35571213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان مصلی ( ارک جدید ) - ساختمان 53 - واحد 1 غربی
نامسعید
نام خانوادگیصادقی عدل
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571212 - 35571213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان طالقانی - خیابان مصلی ( ارک جدید ) - ساختمان 53 - واحد 1 غربی
دکتر بابک صالح زاده
نامبابکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصالح زاده فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33298195 - 35533073 - 041
ساعات ویزیتمطب: روزهای یکشنبه . سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 16 الی 20 - - کلینیک : روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰
آدرسمطب: تبریز - ولیعصر - خیابان مخابرات - نرسیده به فلکه بارنج - جنب کلانتری ۱۷ - ساختمان رز - طبقه اول - - - کلینیک ولیعصر: تبریز - ولیعصر - مابین فلکه بزرگ و فلکه مخابرات - جنب خدمات مسافرتی آلپ تور
نامبابک
نام خانوادگیصالح زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33298195 - 35533073 - 041
ساعات ویزیتمطب: روزهای یکشنبه . سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 16 الی 20 - - کلینیک : روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰
آدرسمطب: تبریز - ولیعصر - خیابان مخابرات - نرسیده به فلکه بارنج - جنب کلانتری ۱۷ - ساختمان رز - طبقه اول - - - کلینیک ولیعصر: تبریز - ولیعصر - مابین فلکه بزرگ و فلکه مخابرات - جنب خدمات مسافرتی آلپ تور
دکتر اکبر عباس پور
ناماکبررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباس پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573966 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع شریعتی - برج 39 طبقه 4 - واحد E
ناماکبر
نام خانوادگیعباس پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573966 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع شریعتی - برج 39 طبقه 4 - واحد E
دسته بندی