جراح - دندانپزشک

دکتر رضا آرام فر
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآرام فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
نامرضا
نام خانوادگیآرام فر
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
دکتر منوچهر احمدپور
ناممنوچهررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاحمدپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
ناممنوچهر
نام خانوادگیاحمدپور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
دکتر وحید افشین
ناموحیدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیافشینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35530676 - 33372421 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پمپ بنزین - ساختمان دیباگران - طبقه 2
ناموحید
نام خانوادگیافشین
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35530676 - 33372421 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پمپ بنزین - ساختمان دیباگران - طبقه 2
دکتر بهزاد امانی
نامبهزاد رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
نامبهزاد
نام خانوادگیامانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
دکتر جواد امیرذهنی
نامجوادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامیرذهنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
نامجواد
نام خانوادگیامیرذهنی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
دکتر رافت ایرانی
نامرافترشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیایرانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33357745 - 33357746 - 041
ساعات ویزیتترمیمی - زیبایی - پروتزهای ثابت و متحرک - عصب کشی اطفال - بلیچینگ - ایمپلنت
آدرسچهاراه آبرسان - روبروی خانه فرهنگ ساختمان 141 اطبا - طبقه 4
نامرافت
نام خانوادگیایرانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33357745 - 33357746 - 041
ساعات ویزیتترمیمی - زیبایی - پروتزهای ثابت و متحرک - عصب کشی اطفال - بلیچینگ - ایمپلنت
آدرسچهاراه آبرسان - روبروی خانه فرهنگ ساختمان 141 اطبا - طبقه 4
دکتر حسن ایرانی زاده
نامحسنرشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیایرانی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33345177 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - جنب هلال احمر - ساختمان ایران کلینیک
نامحسن
نام خانوادگیایرانی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33345177 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - جنب هلال احمر - ساختمان ایران کلینیک
دکتر حامد برزگری
نامحامدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبرزگریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
نامحامد
نام خانوادگیبرزگری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
دکتر فریبا بشارت
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبشارتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
نامفریبا
نام خانوادگیبشارت
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
دکتر احد پرورش
ناماحدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپرورشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
ناماحد
نام خانوادگیپرورش
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
دکتر پرهام پناهی
نامپرهامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپناهیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهرشماره تماس041-34226797
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح و عصر
آدرسآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
نامپرهام
نام خانوادگیپناهی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهر
شماره تماس041-34226797
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح و عصر
آدرسآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
دکتر حیدر پوراحمد
نامحیدررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپوراحمدفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33357735 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 3 - واحد D3
نامحیدر
نام خانوادگیپوراحمد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33357735 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 3 - واحد D3
دکتر آیدا پورالهوردی
نامآیدارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورالهوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
نامآیدا
نام خانوادگیپورالهوردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
دکتر هایده پورمحمد روحی
نامهایدهرشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
نام خانوادگیپورمحمد روحیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
نامهایده
نام خانوادگیپورمحمد روحی
رشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر محمدرضا پورنعمتیان
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنعمتیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورنعمتیان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر هلن جاملو
نامهلنرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجاملوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35409778 -041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
آدرستبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
نامهلن
نام خانوادگیجاملو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35409778 -041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
آدرستبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
دکتر محمد جمالی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
ناممحمد
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
دکتر مهسا جهاندیده
ناممهسارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجهاندیدهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
ناممهسا
نام خانوادگیجهاندیده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
دکتر پرویز حسین علی زاده
نامپرویزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحسین علی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355877 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19 و روزهای زوج صبح از ساعت 10 الی 12
آدرستبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
نامپرویز
نام خانوادگیحسین علی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355877 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19 و روزهای زوج صبح از ساعت 10 الی 12
آدرستبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
دکتر علی حفظ اللسان
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحفظ اللسانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33311538 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه از ساعت 10 الی 13 و روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 الی 14 و 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هفتم
نامعلی
نام خانوادگیحفظ اللسان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33311538 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه از ساعت 10 الی 13 و روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 الی 14 و 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هفتم
دکتر آیدین حق نظری
نامآیدینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحق نظریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554093 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
آدرستبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
نامآیدین
نام خانوادگیحق نظری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554093 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
آدرستبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
دکتر سحر خادم نژاد
نامسحررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیخادم نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامسحر
نام خانوادگیخادم نژاد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر ژیلا خسروطبع
نامژیلارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیخسروطبعفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33361770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه 3 - واحد H
نامژیلا
نام خانوادگیخسروطبع
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33361770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه 3 - واحد H
دکتر شبنم داداشی
نامشبنمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیداداشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - بنابشماره تماس37222970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
نامشبنم
نام خانوادگیداداشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - بناب
شماره تماس37222970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
دکتر رامین دانشی
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیدانشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
نامرامین
نام خانوادگیدانشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33272787 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز ایام تعطیل ) صبح ها 10 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34 - طبقه همکف
دکتر رضا رجبی
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیرجبی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیرجبی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
دکتر فیروز رحیم پور
نامفیروزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیرحیم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهرشماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
نامفیروز
نام خانوادگیرحیم پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهر
شماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر ابراهیم روح آمیز
نامابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیروح آمیزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
نامابراهیم
نام خانوادگیروح آمیز
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر ایوب رهنما
نامایوبرشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیرهنمافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
نامایوب
نام خانوادگیرهنما
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35558199 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود - پلاک 2/73
دکتر رضا زادحیدر
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیزادحیدرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570618 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابان ارک جدید - ساختمان یونس - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیزادحیدر
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570618 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابان ارک جدید - ساختمان یونس - طبقه دوم
دسته بندی