داخلی

دکتر ولی احمدی
نامولیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیاحمدیفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569883 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان شاهین
نامولی
نام خانوادگیاحمدی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569883 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان شاهین
دکتر محمد استادی اصل
ناممحمدرشته تخصصیبیماریهای داخلی : غدد ( دیابت قندی ، گواتر ) - گوا
نام خانوادگیاستادی اصلفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روز های تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام1 - طبقه دوم - بالای داروخانه دکتر زمانی
ناممحمد
نام خانوادگیاستادی اصل
رشته تخصصیبیماریهای داخلی : غدد ( دیابت قندی ، گواتر ) - گوا
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روز های تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام1 - طبقه دوم - بالای داروخانه دکتر زمانی
دکتر نادر اسکندری
نامنادررشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیاسکندری فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536153 - 041
ساعات ویزیتصبح و بعد از ظهر ( با تعیین وقت قبلی )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذزبایجان - طبقه 9 - واحد E
نامنادر
نام خانوادگیاسکندری
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536153 - 041
ساعات ویزیتصبح و بعد از ظهر ( با تعیین وقت قبلی )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذزبایجان - طبقه 9 - واحد E
دکتر علی اکبری تابش
نامعلیرشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیاکبری تابشفوق تخصصغدد (تیروئید، دیابت، چاقی و لاغری)، ریه، گوارش، فشارخون و بیماری‌های روماتیسم، ECG و اسپیرومتری
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32250982
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20:30 به‌جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، کوچه خان بابا خان، مجتمع دکتر تافتاچی، طبقه اول
نامعلی
نام خانوادگیاکبری تابش
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصصغدد (تیروئید، دیابت، چاقی و لاغری)، ریه، گوارش، فشارخون و بیماری‌های روماتیسم، ECG و اسپیرومتری
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32250982
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20:30 به‌جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، کوچه خان بابا خان، مجتمع دکتر تافتاچی، طبقه اول
دکتر ابراهیم پور خامنه
نامابراهیمرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیپور خامنهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35566855 - 041
ساعات ویزیتیکشنبه و سه شنبه صبح 11:30 الی 13:30 و همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعداز ظهر17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان پزشکان شهریار
نامابراهیم
نام خانوادگیپور خامنه
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35566855 - 041
ساعات ویزیتیکشنبه و سه شنبه صبح 11:30 الی 13:30 و همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعداز ظهر17 الی 20
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان پزشکان شهریار
دکتر محمدتقی تاری وردیان
ناممحمدتقیرشته تخصصیبیماریهای ریوی و مجاری تنفسی
نام خانوادگیتاری وردیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551300 - 35552084 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها بعد از ظهر و ایام تعطیل صبح ها 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی داروخانه آذربایجان - پلاک 73
ناممحمدتقی
نام خانوادگیتاری وردیان
رشته تخصصیبیماریهای ریوی و مجاری تنفسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551300 - 35552084 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها بعد از ظهر و ایام تعطیل صبح ها 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی داروخانه آذربایجان - پلاک 73
دکتر علی تقی زادیه
نامعلیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیتقی زادیهفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259800 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
نامعلی
نام خانوادگیتقی زادیه
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259800 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
دکتر سعید جهانشاهلو
نامسعیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیجهانشاهلوفوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
نامسعید
نام خانوادگیجهانشاهلو
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
دکتر حسن خواجه محمدی
نامحسنرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیخواجه محمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35550604 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا
نامحسن
نام خانوادگیخواجه محمدی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35550604 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا
دکتر نگین روائی
نامنگینرشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
نام خانوادگیروائیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35532123
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 17:30 الی 19:30
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2، ساختمان خاتم، طبقه دوم
نامنگین
نام خانوادگیروائی
رشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35532123
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 17:30 الی 19:30
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2، ساختمان خاتم، طبقه دوم
دکتر وحدت زنبوری
ناموحدترشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیزنبوریفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259380 - 041
ساعات ویزیتصبح از ساعت 9 الی 13 بیمارستان سینا و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 مطب
آدرسمطب : تبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی) - میدان پیشقدم - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سلامت - طبقه ششم بیمارستان : تبریز - خیابان آزادی - چهارراه مارالان - بیمارستان سینا و کلینیک غدد و دیابت
ناموحدت
نام خانوادگیزنبوری
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259380 - 041
ساعات ویزیتصبح از ساعت 9 الی 13 بیمارستان سینا و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 مطب
آدرسمطب : تبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی) - میدان پیشقدم - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سلامت - طبقه ششم بیمارستان : تبریز - خیابان آزادی - چهارراه مارالان - بیمارستان سینا و کلینیک غدد و دیابت
دکتر مسعود سفیدموی آذر
ناممسعودرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیسفیدموی آذرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536117 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
ناممسعود
نام خانوادگیسفیدموی آذر
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536117 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
دکتر حمید شهبازی کیا
نامحمیدرشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیشهبازی کیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
نامحمید
نام خانوادگیشهبازی کیا
رشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
دکتر مسعود شیرمحمدی
ناممسعودرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیشیرمحمدیفوق تخصصگوارش - کبد و مجاری صفراوی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259123 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه 4 - واحد E
ناممسعود
نام خانوادگیشیرمحمدی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصگوارش - کبد و مجاری صفراوی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259123 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه 4 - واحد E
دکتر وحید عبدل زاده
ناموحیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیعبدل زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33363373 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان آزادی، طبقه 1
ناموحید
نام خانوادگیعبدل زاده
رشته تخصصیداخلی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33363373 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان آزادی، طبقه 1
دکتر بیژن علائی
نامبیژنرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیعلائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562858 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2 - واحد 7
نامبیژن
نام خانوادگیعلائی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562858 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2 - واحد 7
دکتر حسین غلامی
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
نام خانوادگیغلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
نامحسین
نام خانوادگیغلامی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
دکتر خدیجه فاضلی خلیلی
نامخدیجهرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیفاضلی خلیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان اطبا - طبقه سوم
نامخدیجه
نام خانوادگیفاضلی خلیلی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان اطبا - طبقه سوم
دکتر سیدباقر قریشی زاده
نامسیدباقررشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیقریشی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271232 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 18
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 3 - واحد D
نامسیدباقر
نام خانوادگیقریشی زاده
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271232 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 18
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 3 - واحد D
دکتر مریم کامران آزاد
ناممریمرشته تخصصیمتخصص بیماری های داخلی
نام خانوادگیکامران آزادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32233382 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 19:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر عمانی - پلاک 10
ناممریم
نام خانوادگیکامران آزاد
رشته تخصصیمتخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32233382 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 19:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر عمانی - پلاک 10
دکتر بهرام مرادی
نامبهرام رشته تخصصیمتخصص داخلی، گوارش و غدد مترشحه
نام خانوادگیمرادیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32238893 / 32238534 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرسارومیه، سرداران، خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، واحد 25
نامبهرام
نام خانوادگیمرادی
رشته تخصصیمتخصص داخلی، گوارش و غدد مترشحه
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32238893 / 32238534 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرسارومیه، سرداران، خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، واحد 25
دکتر رویا معتمدی
نامرویارشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیمعتمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
نامرویا
نام خانوادگیمعتمدی
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
دکتر قاسم معصومی
نامقاسمرشته تخصصیمتخصص داخلی - آندوسکوپی
نام خانوادگیمعصومیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32241010 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 22:30
آدرسارومیه - تقاطع خیام شمالی و مدنی - طبقه بالای آزمایشگاه دکتر میلانی
نامقاسم
نام خانوادگیمعصومی
رشته تخصصیمتخصص داخلی - آندوسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32241010 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 22:30
آدرسارومیه - تقاطع خیام شمالی و مدنی - طبقه بالای آزمایشگاه دکتر میلانی
دکتر میرهادی موسوی
ناممیرهادیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیموسویفوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس۰۹۰۲۲۸۲۵۹۵۹
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر با هماهنگی قبلی
آدرسارومیه - خیابان ورزش - اول خیابان سلطانی - ساختمان پزشکی نیکان - طبقه اول
ناممیرهادی
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس۰۹۰۲۲۸۲۵۹۵۹
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر با هماهنگی قبلی
آدرسارومیه - خیابان ورزش - اول خیابان سلطانی - ساختمان پزشکی نیکان - طبقه اول
دکتر محمد میرزاآقازاده
ناممحمدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمیرزاآقازادهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعدازظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه ۶
ناممحمد
نام خانوادگیمیرزاآقازاده
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعدازظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه ۶
دکتر هاله میکائیلی
نامهالهرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمیکائیلیفوق تخصص بیماریهای ریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33350882 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 2
نامهاله
نام خانوادگیمیکائیلی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص بیماریهای ریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33350882 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 2
دکتر مسعود ناظمیه
ناممسعودرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیناظمیهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
ناممسعود
نام خانوادگیناظمیه
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
دسته بندی