داخلی

دکتر ابوالفضل استادی
نامابوالفضلرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیاستادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35576530 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 5 الی 8 بعدازظهر
آدرستبریز - تقاطع پاستور جدید و طالقانی - جنب داروخانه شبانه روزی دکتر بیت اله - ساختمان مقدم - طبقه دوم شرقی
نامابوالفضل
نام خانوادگیاستادی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35576530 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 5 الی 8 بعدازظهر
آدرستبریز - تقاطع پاستور جدید و طالقانی - جنب داروخانه شبانه روزی دکتر بیت اله - ساختمان مقدم - طبقه دوم شرقی
دکتر علی اکبری تابش
نامعلیرشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیاکبری تابشفوق تخصصغدد (تیروئید، دیابت، چاقی و لاغری)، ریه، گوارش، فشارخون و بیماری‌های روماتیسم، ECG و اسپیرومتری
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32250982
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20:30 به‌جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، کوچه خان بابا خان، مجتمع دکتر تافتاچی، طبقه اول
نامعلی
نام خانوادگیاکبری تابش
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصصغدد (تیروئید، دیابت، چاقی و لاغری)، ریه، گوارش، فشارخون و بیماری‌های روماتیسم، ECG و اسپیرومتری
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32250982
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت 17 الی 20:30 به‌جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، کوچه خان بابا خان، مجتمع دکتر تافتاچی، طبقه اول
دکتر علی تقی زادیه
نامعلیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیتقی زادیهفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
نامعلی
نام خانوادگیتقی زادیه
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
دکتر سعید جهانشاهلو
نامسعیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیجهانشاهلوفوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
نامسعید
نام خانوادگیجهانشاهلو
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
دکتر نگین روائی
نامنگینرشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
نام خانوادگیروائیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35532123
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 17:30 الی 19:30
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2، ساختمان خاتم، طبقه دوم
نامنگین
نام خانوادگیروائی
رشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35532123
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 17:30 الی 19:30
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2، ساختمان خاتم، طبقه دوم
دکتر مریم زادشکویان
ناممریمرشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
نام خانوادگیزادشکویانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا - طبقه اول - واحدC
ناممریم
نام خانوادگیزادشکویان
رشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا - طبقه اول - واحدC
دکتر وحدت زنبوری
ناموحدترشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیزنبوریفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259380 - 041
ساعات ویزیتصبح از ساعت 9 الی 13 بیمارستان سینا و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 مطب
آدرسمطب : تبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی) - میدان پیشقدم - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سلامت - طبقه ششم بیمارستان : تبریز - خیابان آزادی - چهارراه مارالان - بیمارستان سینا و کلینیک غدد و دیابت
ناموحدت
نام خانوادگیزنبوری
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259380 - 041
ساعات ویزیتصبح از ساعت 9 الی 13 بیمارستان سینا و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 21 مطب
آدرسمطب : تبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی) - میدان پیشقدم - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی سلامت - طبقه ششم بیمارستان : تبریز - خیابان آزادی - چهارراه مارالان - بیمارستان سینا و کلینیک غدد و دیابت
دکتر حمید شهبازی کیا
نامحمیدرشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیشهبازی کیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
نامحمید
نام خانوادگیشهبازی کیا
رشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
دکتر وحید عبدل زاده
ناموحیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیعبدل زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579406 و 3556981-041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه پنجم، واحد B و A
ناموحید
نام خانوادگیعبدل زاده
رشته تخصصیداخلی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579406 و 3556981-041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه پنجم، واحد B و A
دکتر حسین غلامی
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
نام خانوادگیغلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
نامحسین
نام خانوادگیغلامی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
دکتر خدیجه فاضلی خلیلی
نامخدیجهرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیفاضلی خلیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان اطبا - طبقه سوم
نامخدیجه
نام خانوادگیفاضلی خلیلی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان اطبا - طبقه سوم
دکتر مریم قاسم زاده
ناممریمرشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیقاسم زادهفوق تخصصفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 3 - واحد B
ناممریم
نام خانوادگیقاسم زاده
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصصفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 3 - واحد B
دکتر مریم کامران آزاد
ناممریمرشته تخصصیمتخصص بیماری های داخلی
نام خانوادگیکامران آزادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32233382 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 19:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر عمانی - پلاک 10
ناممریم
نام خانوادگیکامران آزاد
رشته تخصصیمتخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32233382 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 19:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر عمانی - پلاک 10
دکتر دارا کوشان
نامدارارشته تخصصیداخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیکوشانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35568411 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی داروخانه سارا - ساختمان 31
نامدارا
نام خانوادگیکوشان
رشته تخصصیداخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35568411 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی داروخانه سارا - ساختمان 31
فرهود گوراوانچی
نامفرهودرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیگوراوانچیفوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس9120386704
ساعات ویزیت
آدرس
نامفرهود
نام خانوادگیگوراوانچی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس9120386704
دکتر بهرام مرادی
نامبهرام رشته تخصصیمتخصص داخلی، گوارش و غدد مترشحه
نام خانوادگیمرادیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32238893 / 32238534 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرسارومیه، سرداران، خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، واحد 25
نامبهرام
نام خانوادگیمرادی
رشته تخصصیمتخصص داخلی، گوارش و غدد مترشحه
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32238893 / 32238534 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و عصر
آدرسارومیه، سرداران، خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، واحد 25
دکتر رویا معتمدی
نامرویارشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیمعتمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
نامرویا
نام خانوادگیمعتمدی
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
دکتر قاسم معصومی
نامقاسمرشته تخصصیمتخصص داخلی - آندوسکوپی
نام خانوادگیمعصومیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32241010 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 22:30
آدرسارومیه - تقاطع خیام شمالی و مدنی - طبقه بالای آزمایشگاه دکتر میلانی
نامقاسم
نام خانوادگیمعصومی
رشته تخصصیمتخصص داخلی - آندوسکوپی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32241010 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 22:30
آدرسارومیه - تقاطع خیام شمالی و مدنی - طبقه بالای آزمایشگاه دکتر میلانی
دکتر میرهادی موسوی
ناممیرهادیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیموسویفوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32243460 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 4
ناممیرهادی
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32243460 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 4
دکتر محمد میرزاآقازاده
ناممحمدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمیرزاآقازادهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 12 الی 13:30 و بعدازظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز- خیابان 17شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 8
ناممحمد
نام خانوادگیمیرزاآقازاده
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 12 الی 13:30 و بعدازظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز- خیابان 17شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 8
دکتر مسعود ناظمیه
ناممسعودرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیناظمیهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
ناممسعود
نام خانوادگیناظمیه
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
دسته بندی