داروخانه ها

داروخانه دکتر افخم
عنوانداروخانه دکتر افخم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
عنوانداروخانه دکتر افخم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
دسته بندی