داروخانه ها

داروخانه دکتر افخم
عنوانداروخانه دکتر افخم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
عنوانداروخانه دکتر افخم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
داروخانه دکتر پوررحمان
عنوانداروخانه دکتر پوررحمان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548286 - 041
ساعات کارهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - داروخانه دکتر پوررحمان
عنوانداروخانه دکتر پوررحمان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35548286 - 041
ساعات کارهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - داروخانه دکتر پوررحمان
داروخانه دکتر دهقانیان
عنوانداروخانه دکتر دهقانیان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564039 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرس تبریز - خیابان امام - روبروی مسجد کبود
عنوانداروخانه دکتر دهقانیان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35564039 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرس تبریز - خیابان امام - روبروی مسجد کبود
داروخانه دکتر رهنما
عنوانداروخانه دکتر رهنما
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538006 - 041
ساعات کارصبح و بعد از ظهر
آدرس تبریز - چهارراه باغشمال - خیابان باغشمال - نبش خیابان اشکان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی میلاد
عنوانداروخانه دکتر رهنما
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35538006 - 041
ساعات کارصبح و بعد از ظهر
آدرس تبریز - چهارراه باغشمال - خیابان باغشمال - نبش خیابان اشکان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی میلاد
داروخانه دکتر مهرداد شهیدی
عنوانداروخانه دکتر مهرداد شهیدی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33625247
ساعات کار10 صبح الی 22 شب
آدرسشهرجدید سهند، مـابین میدان معلم و میدان شهید باکـری، جنب مجتمع پدیـده‌ی سهنـد
عنوانداروخانه دکتر مهرداد شهیدی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33625247
ساعات کار10 صبح الی 22 شب
آدرسشهرجدید سهند، مـابین میدان معلم و میدان شهید باکـری، جنب مجتمع پدیـده‌ی سهنـد
دسته بندی