داروخانه ها

داروخانه دکتر خیراندیش
عنوانداروخانه دکتر خیراندیش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571416 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - همکف
عنوانداروخانه دکتر خیراندیش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35571416 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - همکف
دسته بندی