دندانپزشکان متخصص

دکتر مهدی اسمعیلی
ناممهدیرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیاسمعیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32258995 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 5 - واحد52
ناممهدی
نام خانوادگیاسمعیلی
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32258995 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 5 - واحد52
دکتر مازیار اسمعیلی مقدم
ناممازیاررشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
نام خانوادگیاسمعیلی مقدمفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
ناممازیار
نام خانوادگیاسمعیلی مقدم
رشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
دکتر مجتبی اقدامی
ناممجتبیرشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
نام خانوادگیاقدامیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
ناممجتبی
نام خانوادگیاقدامی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
دکتر پریسا اکبرزاده
نامپریسارشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
نام خانوادگیاکبرزادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
نامپریسا
نام خانوادگیاکبرزاده
رشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر ناصر امین آبادی
نامناصررشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیامین آبادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
نامناصر
نام خانوادگیامین آبادی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
دکتر سیدمرتضی باقری
نامسیدمرتضیرشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیباقریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
نامسیدمرتضی
نام خانوادگیباقری
رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
دکتر احمد بهروزیان
ناماحمدرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
نام خانوادگیبهروزیانفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
ناماحمد
نام خانوادگیبهروزیان
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
دکتر علی تقوی زنوز
نامعلیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
نام خانوادگیتقوی زنوزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
نامعلی
نام خانوادگیتقوی زنوز
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
دکتر مریم جانانی
ناممریمرشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
نام خانوادگیجانانیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
ناممریم
نام خانوادگیجانانی
رشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
دکتر فرناز جعفری
نامفرنازرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیجعفریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33372585 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
نامفرناز
نام خانوادگیجعفری
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33372585 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
دکتر فاطمه دباغی تبریز
نامفاطمهرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیدباغی تبریزفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
نامفاطمه
نام خانوادگیدباغی تبریز
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
دکتر علی رفیقی
نامعلیرشته تخصصی متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیرفیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
نامعلی
نام خانوادگیرفیقی
رشته تخصصی متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
دکتر شهریار شاهی
نامشهریاررشته تخصصیمتخصص درمان ریشه و ایمپلنت
نام خانوادگیشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه 3
نامشهریار
نام خانوادگیشاهی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه 3
دکتر آرمان شایان
نامآرمانرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
نام خانوادگیشایانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33362526 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای گلباد - ساختمان پزشکان امین - طبقه 4
نامآرمان
نام خانوادگیشایان
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33362526 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای گلباد - ساختمان پزشکان امین - طبقه 4
دکتر الناز شفیعی
نامالنازرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیشفیعیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
نامالناز
نام خانوادگیشفیعی
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
دکتر سحر شکوئی بنابی
نامسحررشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
نام خانوادگیشکوئی بنابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
نامسحر
نام خانوادگیشکوئی بنابی
رشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
دکتر مهدی شکور محمودی
ناممهدیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیشکور محمودیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
ناممهدی
نام خانوادگیشکور محمودی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
دکتر مریم شکورشهابی
ناممریمرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیشکورشهابیفوق تخصص
استان و شهرزنجان - زنجانشماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
ناممریم
نام خانوادگیشکورشهابی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
استان و شهرزنجان - زنجان
شماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
دکتر محمدرضا شهام فر
ناممحمدرضارشته تخصصیمتخصص ارتودنسی و ناهنجاری‌های دندانی فکی - دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیشهام فرفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس221 66 55 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17شهریور جدید، ساختمان شماره 10
ناممحمدرضا
نام خانوادگیشهام فر
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی و ناهنجاری‌های دندانی فکی - دارای بورد تخصصی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس221 66 55 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17شهریور جدید، ساختمان شماره 10
دکتر پردیس طهرانچی
نامپردیسرشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
نام خانوادگیطهرانچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33273152 - 33273157 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۵ الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۴
نامپردیس
نام خانوادگیطهرانچی
رشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33273152 - 33273157 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۵ الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۴
دکتر لیلا عرفان پرست
ناملیلارشته تخصصی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیعرفان پرستفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33368132 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و شیخ الرئیس - ساختمان آزادی - طبقه اول
ناملیلا
نام خانوادگیعرفان پرست
رشته تخصصی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33368132 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و شیخ الرئیس - ساختمان آزادی - طبقه اول
دکتر بهارک عزتی
نامبهارکرشته تخصصیپروتز های دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیعزتیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33290858 - 041 /// 33290344 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسولی عصر - نرسیده به چهارراه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه 7
نامبهارک
نام خانوادگیعزتی
رشته تخصصیپروتز های دندانی و ایمپلنت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33290858 - 041 /// 33290344 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسولی عصر - نرسیده به چهارراه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه 7
دکتر پرنیان علیزاده اسکویی
نامپرنیانرشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
نام خانوادگیعلیزاده اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
نامپرنیان
نام خانوادگیعلیزاده اسکویی
رشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر طاهره غفاری
نامطاهرهرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیغفاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33340280 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی مجتمع شیخ‌الرئیس، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 12
نامطاهره
نام خانوادگیغفاری
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33340280 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی مجتمع شیخ‌الرئیس، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 12
دکتر سعید فروغی
نامسعیدرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیفروغیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575755 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان شیشه‌ای، طبقه دوم
نامسعید
نام خانوادگیفروغی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575755 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان شیشه‌ای، طبقه دوم
دکتر کاووس قاجار
نامکاووسرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندودنتیست)
نام خانوادگیقاجارفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس22560003-5 - 021
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستهران- پاسداران- نبش نیستان هفتم- مرکز خرید پاسداران- طبقه سوم- پلاک 24
نامکاووس
نام خانوادگیقاجار
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندودنتیست)
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس22560003-5 - 021
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستهران- پاسداران- نبش نیستان هفتم- مرکز خرید پاسداران- طبقه سوم- پلاک 24
دکتر نگین قاسمی
نامنگینرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص جراحی و درمان ریشه
نام خانوادگیقاسمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538440 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان پارسا - طبقه اول
نامنگین
نام خانوادگیقاسمی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص جراحی و درمان ریشه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538440 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان پارسا - طبقه اول
دکتر آرزو قریشی زاده
نامآرزورشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان (درای بورد تخصصی)
نام خانوادگیقریشی زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549499 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
نامآرزو
نام خانوادگیقریشی زاده
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان (درای بورد تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549499 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 6
دکتر آرزو کاشانی
نامآرزورشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان (دارای بورد تخصصی) - اندودانتیست
نام خانوادگیکاشانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35574175
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8-4 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان هفده شهریور جدید، ما بین تقاطع طالقانی و شریعتی، روبروی بانک ملی، ساختمان سیف، طبقه دوم
نامآرزو
نام خانوادگیکاشانی
رشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان (دارای بورد تخصصی) - اندودانتیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35574175
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8-4 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان هفده شهریور جدید، ما بین تقاطع طالقانی و شریعتی، روبروی بانک ملی، ساختمان سیف، طبقه دوم
دکتر محمدعلی محمدی ترکانی
ناممحمدعلیرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی . زیبایی
نام خانوادگیمحمدی ترکانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32254529 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 3 - واحد 36
ناممحمدعلی
نام خانوادگیمحمدی ترکانی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی . زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32254529 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 3 - واحد 36
دسته بندی