دندانپزشکان متخصص

دکتر ضیا ادهمی
نامضیارشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیادهمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب ۱: 33274335 - 041 // مطب ۲: 35541050 - 041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 14 الی 19 // مطب ۲: روزهای چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرسمطب۱: بلوار نیایش - روبروی مدرسه تیزهوشان - اول ورودی زعفرانیه - ساختمان راد - طبقه ۲ / مطب۲: تبریز - ۱۷ شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه ۶
نامضیا
نام خانوادگیادهمی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب ۱: 33274335 - 041 // مطب ۲: 35541050 - 041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 14 الی 19 // مطب ۲: روزهای چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرسمطب۱: بلوار نیایش - روبروی مدرسه تیزهوشان - اول ورودی زعفرانیه - ساختمان راد - طبقه ۲ / مطب۲: تبریز - ۱۷ شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه ۶
دکتر مهدی اسمعیلی
ناممهدیرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیاسمعیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551981 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 14 - واحد G
ناممهدی
نام خانوادگیاسمعیلی
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551981 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 14 - واحد G
دکتر مازیار اسمعیلی مقدم
ناممازیاررشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
نام خانوادگیاسمعیلی مقدمفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
ناممازیار
نام خانوادگیاسمعیلی مقدم
رشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
دکتر مجتبی اقدامی
ناممجتبیرشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
نام خانوادگیاقدامیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
ناممجتبی
نام خانوادگیاقدامی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
دکتر پریسا اکبرزاده
نامپریسارشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
نام خانوادگیاکبرزادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
نامپریسا
نام خانوادگیاکبرزاده
رشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر ناصر امین آبادی
نامناصررشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیامین آبادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
نامناصر
نام خانوادگیامین آبادی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
دکتر امیررضا بابالو
نامامیررضارشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
نام خانوادگیبابالوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
نامامیررضا
نام خانوادگیبابالو
رشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
دکتر سیدمرتضی باقری
نامسیدمرتضیرشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیباقریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
نامسیدمرتضی
نام خانوادگیباقری
رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
دکتر محمود بهاری
ناممحمودرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیبهاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33341096 - 33251096 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی سازمان هلال احمر - ساختمان اسکان ۱ - طبقه 8
ناممحمود
نام خانوادگیبهاری
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33341096 - 33251096 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی سازمان هلال احمر - ساختمان اسکان ۱ - طبقه 8
دکتر احمد بهروزیان
ناماحمدرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
نام خانوادگیبهروزیانفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
ناماحمد
نام خانوادگیبهروزیان
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
دکتر علیرضا پور نصراله
نامعلیرضارشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیپور نصراله فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
نامعلیرضا
نام خانوادگیپور نصراله
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
دکتر فاطمه پورنقی آذر
نام فاطمه رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیپورنقی آذر فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
نام فاطمه
نام خانوادگیپورنقی آذر
رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
دکتر علی تقوی زنوز
نامعلیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
نام خانوادگیتقوی زنوزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
نامعلی
نام خانوادگیتقوی زنوز
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
رضا توکلی عطاآبادی
نامرضارشته تخصصیمتخصص بیماری های دهان،فک و صورت
نام خانوادگیتوکلی عطاآبادی فوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36685937 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 تا 16 عصر
آدرستبریز. شهرک باغمیشه. جنب اتش نشانی. خیابان امیر کبیر. مجتمع پزشکی باغمیشه طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیتوکلی عطاآبادی
رشته تخصصیمتخصص بیماری های دهان،فک و صورت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36685937 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 تا 16 عصر
آدرستبریز. شهرک باغمیشه. جنب اتش نشانی. خیابان امیر کبیر. مجتمع پزشکی باغمیشه طبقه دوم
دکتر مریم جانانی
ناممریمرشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
نام خانوادگیجانانیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
ناممریم
نام خانوادگیجانانی
رشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
دکتر مجید جعفری
ناممجیدرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیجعفریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33312915 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان مخابرات غربی - ساختمان راش
ناممجید
نام خانوادگیجعفری
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33312915 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان مخابرات غربی - ساختمان راش
دکتر فرناز جعفری
نامفرنازرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیجعفریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33324063 - 33324064 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 صبح الی 8 شب
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - مابین پروین اعتصامی و رازی - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3
نامفرناز
نام خانوادگیجعفری
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33324063 - 33324064 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 صبح الی 8 شب
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - مابین پروین اعتصامی و رازی - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3
دکتر منیره حقی فر
ناممنیرهرشته تخصصیدندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیحقی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33101246 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - نرسیده به گلباد - ساختمان مهر - طبقه 4
ناممنیره
نام خانوادگیحقی فر
رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33101246 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - نرسیده به گلباد - ساختمان مهر - طبقه 4
دکتر نسیم خسرونژاد
نامنسیمرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی - ایمپلنت
نام خانوادگیخسرونژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس33431675 - 3343676 - 044 تلگرام: ۰۹۳۶۵۱۳۸۶۵۱
ساعات ویزیتبعداز ظهرها از ساعت 16 الی 19
آدرسخیابان حسنی،جنب ژابیز،ساختمان پاستور،طبقه ۴،واحد ۱۶
نامنسیم
نام خانوادگیخسرونژاد
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی - ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس33431675 - 3343676 - 044 تلگرام: ۰۹۳۶۵۱۳۸۶۵۱
ساعات ویزیتبعداز ظهرها از ساعت 16 الی 19
آدرسخیابان حسنی،جنب ژابیز،ساختمان پاستور،طبقه ۴،واحد ۱۶
دکتر فاطمه دباغی تبریز
نامفاطمهرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیدباغی تبریزفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین تقاطع طالقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
نامفاطمه
نام خانوادگیدباغی تبریز
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین تقاطع طالقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
حسین رسولی
نامحسینرشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان
نام خانوادگیرسولیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35568342 - 35568343 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 22
آدرستبریز، ۱۷ شهریور جدید، روبروی کلینیک فرهنگیان، ساختمان پویا، طبقه سوم
نامحسین
نام خانوادگیرسولی
رشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35568342 - 35568343 - 041
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 22
آدرستبریز، ۱۷ شهریور جدید، روبروی کلینیک فرهنگیان، ساختمان پویا، طبقه سوم
دکتر علی رفیقی
نامعلیرشته تخصصی متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیرفیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
نامعلی
نام خانوادگیرفیقی
رشته تخصصی متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
دکتر سهند ریخته گران
نامسهندرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیریخته گرانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376785 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارراه آبرسان ، روبروی کلینیک پاستور ، طبقات فوقانی بانک سرمایه ، طبقه 3
نامسهند
نام خانوادگیریخته گران
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376785 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارراه آبرسان ، روبروی کلینیک پاستور ، طبقات فوقانی بانک سرمایه ، طبقه 3
دکتر آذین سهرابی
نامآذینرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیسهرابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33322938 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 16 الی 20:30
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 4 - واحد A
نامآذین
نام خانوادگیسهرابی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33322938 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 16 الی 20:30
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 4 - واحد A
دکتر الناز شفیعی
نامالنازرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیشفیعیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
نامالناز
نام خانوادگیشفیعی
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
دکتر سحر شکوئی بنابی
نامسحررشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
نام خانوادگیشکوئی بنابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
نامسحر
نام خانوادگیشکوئی بنابی
رشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
دکتر مهدی شکور محمودی
ناممهدیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیشکور محمودیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
ناممهدی
نام خانوادگیشکور محمودی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
دکتر مریم شکورشهابی
ناممریمرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیشکورشهابیفوق تخصص
استان و شهرزنجان - زنجانشماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
ناممریم
نام خانوادگیشکورشهابی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
استان و شهرزنجان - زنجان
شماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
دکتر مهرناز صدیقی
ناممهرنازرشته تخصصیمتخصص جراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتولوژی )
نام خانوادگیصدیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551998 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13
ناممهرناز
نام خانوادگیصدیقی
رشته تخصصیمتخصص جراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتولوژی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551998 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13
دکتر مهرنوش صدیقی
ناممهرنوشرشته تخصصیمتخصص جراحی لثه و ایمپلنت
نام خانوادگیصدیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551998 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13
ناممهرنوش
نام خانوادگیصدیقی
رشته تخصصیمتخصص جراحی لثه و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551998 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13
دسته بندی