دندانپزشکان متخصص

دکتر مهسا اسکندری نژاد
ناممهسارشته تخصصیاندودنتیکس ( متخصص درمان و جراحی ریشه ) ( دارای بو
نام خانوادگیاسکندری نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572636 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد F
ناممهسا
نام خانوادگیاسکندری نژاد
رشته تخصصیاندودنتیکس ( متخصص درمان و جراحی ریشه ) ( دارای بو
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572636 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد F
دکتر مهدی اسمعیلی
ناممهدیرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیاسمعیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32258995 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 5 - واحد52
ناممهدی
نام خانوادگیاسمعیلی
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32258995 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 5 - واحد52
دکتر مازیار اسمعیلی مقدم
ناممازیاررشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
نام خانوادگیاسمعیلی مقدمفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
ناممازیار
نام خانوادگیاسمعیلی مقدم
رشته تخصصیارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت - آموزش پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32254777 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان اندیشه - طبقه دوم - واحد 3
دکتر مجتبی اقدامی
ناممجتبیرشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
نام خانوادگیاقدامیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
ناممجتبی
نام خانوادگیاقدامی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32254078
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرسارومیه، خیابان خیام شمالی، خان بابا خان، جنب داروخانه دکتر رحیمی راد، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد 4
دکتر پریسا اکبرزاده
نامپریسارشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
نام خانوادگیاکبرزادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
نامپریسا
نام خانوادگیاکبرزاده
رشته تخصصیمتخصص دندان پزشکی زیبایی و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ و سه شنبه ها عصر از ساعت 15:30 الی ۲۰
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر ناصر امین آبادی
نامناصررشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیامین آبادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
نامناصر
نام خانوادگیامین آبادی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533474 - 35559399 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 6
دکتر امیررضا بابالو
نامامیررضارشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
نام خانوادگیبابالوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
نامامیررضا
نام خانوادگیبابالو
رشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
دکتر سیدمرتضی باقری
نامسیدمرتضیرشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیباقریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
نامسیدمرتضی
نام خانوادگیباقری
رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب1: 35550116-041 / 35561017-041
مطب2: 33296608-041 / 33297698-041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب1: تبریز، خ 17 شهریور جدید، نرسیده به چهارراه باغشمال، ساختمان شماره 10، طبقه پنجم، واحد 1
مطب2: تبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خ نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
دکتر محمود بهاری
ناممحمودرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیبهاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33344357 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - ساختمان دندانپزشکان گلباد - طبقه اول
ناممحمود
نام خانوادگیبهاری
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33344357 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - ساختمان دندانپزشکان گلباد - طبقه اول
دکتر احمد بهروزیان
ناماحمدرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
نام خانوادگیبهروزیانفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
ناماحمد
نام خانوادگیبهروزیان
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4133362055
ساعات ویزیتساعت 4 تا 8
آدرستبریز - چهار راه آبرسان - ساختمان اسکان -طبقه 3- واحد ب
دکتر علیرضا پور نصراله
نامعلیرضارشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیپور نصراله فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
نامعلیرضا
نام خانوادگیپور نصراله
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
دکتر فاطمه پورنقی آذر
نام فاطمه رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیپورنقی آذر فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
نام فاطمه
نام خانوادگیپورنقی آذر
رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
دکتر احمد پیرزاده
ناماحمدرشته تخصصی جراح - دندانپزشک - اندودونتیست و متخصص درمان و جر
نام خانوادگیپیرزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33379568 - 33379567 - 041
ساعات ویزیت همه روزه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 6 - واحد C6
ناماحمد
نام خانوادگیپیرزاده
رشته تخصصی جراح - دندانپزشک - اندودونتیست و متخصص درمان و جر
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33379568 - 33379567 - 041
ساعات ویزیت همه روزه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 6 - واحد C6
دکتر علی تقوی زنوز
نامعلیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
نام خانوادگیتقوی زنوزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
نامعلی
نام خانوادگیتقوی زنوز
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
دکتر مریم جانانی
ناممریمرشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
نام خانوادگیجانانیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
ناممریم
نام خانوادگیجانانی
رشته تخصصیجراح و متخصص درمان ریشه (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543082 / 041-35548114
ساعات ویزیتهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، 17شهریور جدید، برج آذربايجان، طبقه 15، واحدG
دکتر فرناز جعفری
نامفرنازرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیجعفریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33372585 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
نامفرناز
نام خانوادگیجعفری
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33372585 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
دکتر فاطمه دباغی تبریز
نامفاطمهرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیدباغی تبریزفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
نامفاطمه
نام خانوادگیدباغی تبریز
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(دارای بورد تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565008 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
دکتر علی رفیقی
نامعلیرشته تخصصی متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیرفیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
نامعلی
نام خانوادگیرفیقی
رشته تخصصی متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571248 - 33317200 - 041
ساعات ویزیت مطب شماره1:شنبه تا چهارشنبه 15:30 الی 20:30 و مطب شماره 2: پنجشنبه ها از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 5 مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
دکتر سهند ریخته گران
نامسهندرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیریخته گرانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376785 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارراه آبرسان ، روبروی کلینیک پاستور ، طبقات فوقانی بانک سرمایه ، طبقه 3
نامسهند
نام خانوادگیریخته گران
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376785 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 15:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان امام خمینی - نرسیده به چهارراه آبرسان ، روبروی کلینیک پاستور ، طبقات فوقانی بانک سرمایه ، طبقه 3
دکتر وحید زند
ناموحیدرشته تخصصیمتخصص درمان ریشه
نام خانوادگیزندفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35568529 - 041
ساعات ویزیت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 9 الی 12 صبح
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - ساختمان کسری - طبقه دوم - واحد C
ناموحید
نام خانوادگیزند
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35568529 - 041
ساعات ویزیت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 9 الی 12 صبح
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - ساختمان کسری - طبقه دوم - واحد C
دکتر محمد سمیعی
ناممحمدرشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان ( اندودانتیکس )
نام خانوادگیسمیعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573469 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد G
ناممحمد
نام خانوادگیسمیعی
رشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان ( اندودانتیکس )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573469 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد G
دکتر آذین سهرابی
نامآذینرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
نام خانوادگیسهرابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33322938 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 16 الی 20:30
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 4 - واحد A
نامآذین
نام خانوادگیسهرابی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33322938 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 16 الی 20:30
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 4 - واحد A
دکتر شهریار شاهی
نامشهریاررشته تخصصیمتخصص درمان ریشه و ایمپلنت
نام خانوادگیشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه 3
نامشهریار
نام خانوادگیشاهی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 و پنجشنبه از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا - طبقه 3
دکتر آرمان شایان
نامآرمانرشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
نام خانوادگیشایانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33362526 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای گلباد - ساختمان پزشکان امین - طبقه 4
نامآرمان
نام خانوادگیشایان
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33362526 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای گلباد - ساختمان پزشکان امین - طبقه 4
دکتر الناز شفیعی
نامالنازرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیشفیعیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
نامالناز
نام خانوادگیشفیعی
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 33367584-041
مطب 2: 33302635-041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 6، واحد 3
مطب 2: ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 9، واحد D
دکتر سحر شکوئی بنابی
نامسحررشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
نام خانوادگیشکوئی بنابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
نامسحر
نام خانوادگیشکوئی بنابی
رشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
دکتر مهدی شکور محمودی
ناممهدیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیشکور محمودیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
ناممهدی
نام خانوادگیشکور محمودی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی - دارای بورد تخصصی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35577017 - 35572985 - 041 مطب 2: 7292109 - 0833
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمطب 1: تبریز - 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6 مطب 2: کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - ساختمان داروخانه جاوید ( کوثر ) - طبقه 3 - واحد 5
دکتر مریم شکورشهابی
ناممریمرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیشکورشهابیفوق تخصص
استان و شهرزنجان - زنجانشماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
ناممریم
نام خانوادگیشکورشهابی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
استان و شهرزنجان - زنجان
شماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
دکتر محمدرضا شهام فر
ناممحمدرضارشته تخصصیمتخصص ارتودنسی و ناهنجاری‌های دندانی فکی - دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیشهام فرفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس221 66 55 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17شهریور جدید، ساختمان شماره 10
ناممحمدرضا
نام خانوادگیشهام فر
رشته تخصصیمتخصص ارتودنسی و ناهنجاری‌های دندانی فکی - دارای بورد تخصصی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس221 66 55 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17شهریور جدید، ساختمان شماره 10
دکتر هومن صدر حقیقی
نامهومنرشته تخصصی ارتودنتیکس ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیصدر حقیقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572636 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد F
نامهومن
نام خانوادگیصدر حقیقی
رشته تخصصی ارتودنتیکس ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572636 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد F
دسته بندی