رادیوتراپی انکولوژی

دکتر فرشاد سیدنژاد
نامفرشادرشته تخصصیرادیوتراپی انکولوژی
نام خانوادگیسیدنژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33344044 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6
نامفرشاد
نام خانوادگیسیدنژاد
رشته تخصصیرادیوتراپی انکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33344044 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6
دکتر حجت اله صبوری
نامحجت الهرشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
نام خانوادگیصبوریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
نامحجت اله
نام خانوادگیصبوری
رشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
دکتر علی عدیلی
نامعلی رشته تخصصیانکولوژی (کلینیکال)
نام خانوادگیعدیلیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35400411
041-35400412
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، پاستور جدید، جنب کوچه حاج جبار نائب، ساختمان باران، طبقه 3
نامعلی
نام خانوادگیعدیلی
رشته تخصصیانکولوژی (کلینیکال)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35400411
041-35400412
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، پاستور جدید، جنب کوچه حاج جبار نائب، ساختمان باران، طبقه 3
دسته بندی