رادیوتراپی انکولوژی

دکتر حجت اله صبوری
نامحجت الهرشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
نام خانوادگیصبوریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
نامحجت اله
نام خانوادگیصبوری
رشته تخصصیرادیوتراپی - انکولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577350 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 مطب : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان آرین - طبقه 4
دسته بندی