روانشناس ها و مشاوران

حمیده جنگجو
نامحمیدهرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیجنگجوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33295155
ساعات ویزیت
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، روبروی بیمارستان 29بهمن، کلینیک 27 خرداد
نامحمیده
نام خانوادگیجنگجو
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33295155
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، روبروی بیمارستان 29بهمن، کلینیک 27 خرداد
دکتر حسین داداش زاده
نامحسینرشته تخصصیدکترای تخصصی روان شناسی بالینی
نام خانوادگیداداش زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35432168 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی- نرسیده به اداره پست- ساختمان کلینیک بزرگمهر
نامحسین
نام خانوادگیداداش زاده
رشته تخصصیدکترای تخصصی روان شناسی بالینی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35432168 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی- نرسیده به اداره پست- ساختمان کلینیک بزرگمهر
دکتر رقیه عبدالرحیم پور
نامرقیهرشته تخصصیروانشناس بالینی کودک و نوجوان
نام خانوادگیعبدالرحیم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماستلفن وقت دهی: ۰۹۹۳۴۵۲۲۵۰۸
ساعات ویزیتروزهای فرد
آدرسپاستور جدید، چهارراه حاج جبار نائب، ساختمان پزشکان شریف
نامرقیه
نام خانوادگیعبدالرحیم پور
رشته تخصصیروانشناس بالینی کودک و نوجوان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماستلفن وقت دهی: ۰۹۹۳۴۵۲۲۵۰۸
ساعات ویزیتروزهای فرد
آدرسپاستور جدید، چهارراه حاج جبار نائب، ساختمان پزشکان شریف
آقای یونس قاسم بگلو
نامیونسرشته تخصصیروان شناسی بالینی
نام خانوادگیقاسم بگلو فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خویشماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
نامیونس
نام خانوادگیقاسم بگلو
رشته تخصصیروان شناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خوی
شماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
دکتر صالح قلی پور کویچ
نامصالحرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیقلی پور کویچ فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
نامصالح
نام خانوادگیقلی پور کویچ
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
خانم عسل گل بابازاد
نامعسلرشته تخصصیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان
نام خانوادگیگل بابازادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575985 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - روبروی بانک ملی - جنب داروخانه سپید - ساختمان 222 - طبقه دوم
نامعسل
نام خانوادگیگل بابازاد
رشته تخصصیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575985 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - روبروی بانک ملی - جنب داروخانه سپید - ساختمان 222 - طبقه دوم
دسته بندی