زنان و زایمان

دکتر افخم احمدی
نامافخمرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیاحمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565946 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۳
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی سینما سرباز - ساختمان نوربخش - طبقه اول
نامافخم
نام خانوادگیاحمدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565946 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۳
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی سینما سرباز - ساختمان نوربخش - طبقه اول
دکتر سحر اسدی
نامسحررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیاسدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس٣٣٣٣٢٩٢٩ - ٣٣٣٢٠١٩٠ - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10:30 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبريز، كوي وليعصر ، خيابان شهريار، ساختمان هزاره، طبقه٣ ، واحد c
نامسحر
نام خانوادگیاسدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس٣٣٣٣٢٩٢٩ - ٣٣٣٢٠١٩٠ - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10:30 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبريز، كوي وليعصر ، خيابان شهريار، ساختمان هزاره، طبقه٣ ، واحد c
دکتر ندا اصغری
نامندارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیاصغریفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33350837 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج قبل از ظهر
آدرسخیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوچه شفا - ساختمان گلگشت - طبقه سوم
نامندا
نام خانوادگیاصغری
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی ( دارای بورد تخصصی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33350837 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج قبل از ظهر
آدرسخیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوچه شفا - ساختمان گلگشت - طبقه سوم
دکتر زهرا امدادی
نامزهرارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیامدادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36589047 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - آبرسان - بالاتر از بیمارستان شمس - اول پل عباسی - نبش بیلانکوه - ساختمان 514 - طبقه فوقانی بانک تجارت
نامزهرا
نام خانوادگیامدادی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36589047 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - آبرسان - بالاتر از بیمارستان شمس - اول پل عباسی - نبش بیلانکوه - ساختمان 514 - طبقه فوقانی بانک تجارت
دکتر ناهید بی همتا
نامناهیدرشته تخصصیجراحی زنان - زایمان و نازایی
نام خانوادگیبی همتافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546065 - 35547605 - 041
ساعات ویزیتمطب: روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای دوشنبه از ساعت 10:30 الی 13
آدرستبریز - تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی - پشت چلوکبابی مهمانی - ساختمان پارسا - طبقه دوم
نامناهید
نام خانوادگیبی همتا
رشته تخصصیجراحی زنان - زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546065 - 35547605 - 041
ساعات ویزیتمطب: روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای دوشنبه از ساعت 10:30 الی 13
آدرستبریز - تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی - پشت چلوکبابی مهمانی - ساختمان پارسا - طبقه دوم
دکتر شرمین پژواک
نامشرمینرشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای زنان - زایمان و نازایی(دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیپژواکفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب: 35537444 - 35537472 - 041 - درمانگاه: 33312767 - 33328475 - 041
ساعات ویزیتویزیت در مطب: روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصرها - درمانگاه میلاد الهی پرست: یکشنبه - سه شنبه ساعت 19:30
آدرسمطب: تبریز - خیابان پاستور جدید دوم - روبروی ساختمان پردیس - ساختمان بهنام - طبقه 4 - درمانگاه: بلوار دکتر حسابی- فلکه شهریار - نبش الهی پرست - درمانگاه میلاد
نامشرمین
نام خانوادگیپژواک
رشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای زنان - زایمان و نازایی(دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب: 35537444 - 35537472 - 041 - درمانگاه: 33312767 - 33328475 - 041
ساعات ویزیتویزیت در مطب: روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصرها - درمانگاه میلاد الهی پرست: یکشنبه - سه شنبه ساعت 19:30
آدرسمطب: تبریز - خیابان پاستور جدید دوم - روبروی ساختمان پردیس - ساختمان بهنام - طبقه 4 - درمانگاه: بلوار دکتر حسابی- فلکه شهریار - نبش الهی پرست - درمانگاه میلاد
دکتر نویده حاجی آقایی
نامنویدهرشته تخصصیزنان و زایمان
نام خانوادگیحاجی آقاییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33366915 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی ۱۹
آدرستبریز - خيابان امام - نرسیده به آبرسان - روبروی كلانتر كوچه - ساختمان ایستگاه مترو - طبقه سوم
نامنویده
نام خانوادگیحاجی آقایی
رشته تخصصیزنان و زایمان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33366915 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی ۱۹
آدرستبریز - خيابان امام - نرسیده به آبرسان - روبروی كلانتر كوچه - ساختمان ایستگاه مترو - طبقه سوم
دکتر آذر حبیبی
نامآذررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیحبیبیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352100 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
نامآذر
نام خانوادگیحبیبی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352100 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
دکتر ناهید حدیقه رضوان
نامناهیدرشته تخصصیجراحی زنان و مامایی
نام خانوادگیحدیقه رضوانفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس23 89 57 35 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعدازظهرها به‌جز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل
آدرستبریز، نرسیده به چهارراه 17شهریور، روبروی بانک ایران‌زمین، ساختمان آذرآبادگان، طبقه 2، واحد 10
نامناهید
نام خانوادگیحدیقه رضوان
رشته تخصصیجراحی زنان و مامایی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس23 89 57 35 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعدازظهرها به‌جز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل
آدرستبریز، نرسیده به چهارراه 17شهریور، روبروی بانک ایران‌زمین، ساختمان آذرآبادگان، طبقه 2، واحد 10
دکتر زهرا حسن خانی
نامزهرارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازائی
نام خانوادگیحسن خانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32253911 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - کوچه رویان - ساختمان رویان 101 - طبقه سوم
نامزهرا
نام خانوادگیحسن خانی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32253911 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - کوچه رویان - ساختمان رویان 101 - طبقه سوم
دکتر حوریه حلیمی میلانی
نامحوریهرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیحلیمی میلانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس34781156 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد قبل از ظهر از ساعت 10 الی 13 و روزهای زوج بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - مابین صائب و پاستور - جنب بانک ملت - ساختمان سبز - پلاک 571
نامحوریه
نام خانوادگیحلیمی میلانی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس34781156 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد قبل از ظهر از ساعت 10 الی 13 و روزهای زوج بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - مابین صائب و پاستور - جنب بانک ملت - ساختمان سبز - پلاک 571
دکتر لیلا خرمی فر
ناملیلارشته تخصصیمتخصص و جراح زنان - زایمان و نازایی
نام خانوادگیخرمی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542472 - 041
ساعات ویزیتیکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه از ساعت 15 الی 17
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا - طبقه 3
ناملیلا
نام خانوادگیخرمی فر
رشته تخصصیمتخصص و جراح زنان - زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35542472 - 041
ساعات ویزیتیکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه از ساعت 15 الی 17
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا - طبقه 3
دکتر شهلا دانایی
نامشهلارشته تخصصیزنان - زایمان و نازایی
نام خانوادگیداناییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33297468
ساعات ویزیتروزهای زوج بعدازظهر
آدرستبریز، زعفرانیه، فلکه افلاک‌نما، بیمارستان ولیعصر تبریز، درمانگاه تخصصی خانم دکتر شهلا دانایی
نامشهلا
نام خانوادگیدانایی
رشته تخصصیزنان - زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33297468
ساعات ویزیتروزهای زوج بعدازظهر
آدرستبریز، زعفرانیه، فلکه افلاک‌نما، بیمارستان ولیعصر تبریز، درمانگاه تخصصی خانم دکتر شهلا دانایی
دکتر نازیتا رزم گیری
نامنازیتارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیرزم گیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس مطب شماره 1 : 36551128 - 041 مطب شماره 2 : 35569236
ساعات ویزیتمطب 1 : صبح ها از ساعت 10 الی 12:30 مطب 2 : بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
آدرس مطب شماره 1 : تبریز - خیابان 7 تیر - روبروی بیمارستان شمس مطب شماره 2 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 5
نامنازیتا
نام خانوادگیرزم گیری
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس مطب شماره 1 : 36551128 - 041 مطب شماره 2 : 35569236
ساعات ویزیتمطب 1 : صبح ها از ساعت 10 الی 12:30 مطب 2 : بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
آدرس مطب شماره 1 : تبریز - خیابان 7 تیر - روبروی بیمارستان شمس مطب شماره 2 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 5
دکتر لیلی رسولی فرد
ناملیلیرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیرسولی فردفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسهمراه: 09140656255
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 17 الی ۲۰
آدرسخیابان پایتور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - سااختمان حکیم - طبقه 3
ناملیلی
نام خانوادگیرسولی فرد
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسهمراه: 09140656255
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 17 الی ۲۰
آدرسخیابان پایتور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - سااختمان حکیم - طبقه 3
دکتر فرحناز ریحانی فر
نامفرحنازرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیریحانی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35563533 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه از ساعت 12 الی 14 قبل از ظهر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
نامفرحناز
نام خانوادگیریحانی فر
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35563533 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه از ساعت 12 الی 14 قبل از ظهر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
دکتر نسترن زارع پورنصیری
نامنسترنرشته تخصصیمتخصص و جراح زنان - زایمان و نازایی
نام خانوادگیزارع پورنصیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544094 - 35544021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج: شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - جنب مهد کودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
نامنسترن
نام خانوادگیزارع پورنصیری
رشته تخصصیمتخصص و جراح زنان - زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35544094 - 35544021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج: شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - جنب مهد کودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
دکتر رضوان سعدی
نامرضوانرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسعدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374545 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6 - واحد E
نامرضوان
نام خانوادگیسعدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374545 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6 - واحد E
دکتر ساناز سلمان زاده
نامسانازرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسلمان زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
نامساناز
نام خانوادگیسلمان زاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
دکتر رباب سید حسینی
نامربابرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسید حسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259230 - 33259336 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه 3
نامرباب
نام خانوادگیسید حسینی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259230 - 33259336 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه 3
دکتر نوشین شاه محمدی
نامنوشینرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیشاه محمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531233 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20 و روزهای سه شنبه قبل از ظهر از ساعت 11 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 4
نامنوشین
نام خانوادگیشاه محمدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531233 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20 و روزهای سه شنبه قبل از ظهر از ساعت 11 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 4
دکتر ماندانا شجاعی
نامماندانارشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
نام خانوادگیشجاعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32254572 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه دوم - واحد 1
نامماندانا
نام خانوادگیشجاعی
رشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32254572 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان پزشکان اندیشه - طبقه دوم - واحد 1
دکتر لیلی شکورشهابی
ناملیلیرشته تخصصیجراحی زنان و زایمان
نام خانوادگیشکورشهابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250415 - 33250416 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان پزشکان بهاران - طبقه 2
ناملیلی
نام خانوادگیشکورشهابی
رشته تخصصیجراحی زنان و زایمان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250415 - 33250416 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان پزشکان بهاران - طبقه 2
دکتر نسرین صادقی فرد
نامنسرینرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیصادقی فردفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553942 - 35578055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا
نامنسرین
نام خانوادگیصادقی فرد
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553942 - 35578055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا
دکتر ناهید صفا
نامناهیدرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی ( ذارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیصفافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30 و دوشنبه ها صبح ها از ساعت 10:30 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبه روی بستنی وحید ساختمان 2002 - طبقه دوم
نامناهید
نام خانوادگیصفا
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی ( ذارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546565 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30 و دوشنبه ها صبح ها از ساعت 10:30 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبه روی بستنی وحید ساختمان 2002 - طبقه دوم
دکتر آینور طهماسبی شتربانی
نامآینوررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیطهماسبی شتربانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
نامآینور
نام خانوادگیطهماسبی شتربانی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
دکتر شمسی عباسعلی زاده
نامشمسیرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیعباسعلی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس9357248862
ساعات ویزیتروزهای شنبه و دوشنبه ساعت 4 الی 7 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راه گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 10
نامشمسی
نام خانوادگیعباسعلی زاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس9357248862
ساعات ویزیتروزهای شنبه و دوشنبه ساعت 4 الی 7 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راه گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 10
دکتر فاطمه عباسعلیزاده
نامفاطمهرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیعباسعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531722 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 3 - واحد 3
نامفاطمه
نام خانوادگیعباسعلیزاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531722 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 3 - واحد 3
دکتر مریم عزتی
ناممریمرشته تخصصیزنان،زایمان و نازایی
نام خانوادگیعزتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35556849 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13 - واحد B
ناممریم
نام خانوادگیعزتی
رشته تخصصیزنان،زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35556849 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13 - واحد B
دکتر عفت عظیمی
نامعفترشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیعظیمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536939 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا
نامعفت
نام خانوادگیعظیمی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536939 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا
دسته بندی