زنان و زایمان

دکتر افخم احمدی
نامافخمرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیاحمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565946 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۳
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی سینما سرباز - ساختمان نوربخش - طبقه اول
نامافخم
نام خانوادگیاحمدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565946 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۳
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی سینما سرباز - ساختمان نوربخش - طبقه اول
دکتر زهرا امدادی
نامزهرارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیامدادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36589047 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - آبرسان - بالاتر از بیمارستان شمس - اول پل عباسی - نبش بیلانکوه - ساختمان 514 - طبقه فوقانی بانک تجارت
نامزهرا
نام خانوادگیامدادی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36589047 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - آبرسان - بالاتر از بیمارستان شمس - اول پل عباسی - نبش بیلانکوه - ساختمان 514 - طبقه فوقانی بانک تجارت
دکتر نویده حاجی آقایی
نامنویدهرشته تخصصیزنان و زایمان
نام خانوادگیحاجی آقاییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33366915 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی ۱۹
آدرستبریز - خيابان امام - نرسیده به آبرسان - روبروی كلانتر كوچه - ساختمان ایستگاه مترو - طبقه سوم
نامنویده
نام خانوادگیحاجی آقایی
رشته تخصصیزنان و زایمان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33366915 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی ۱۹
آدرستبریز - خيابان امام - نرسیده به آبرسان - روبروی كلانتر كوچه - ساختمان ایستگاه مترو - طبقه سوم
دکتر آذر حبیبی
نامآذررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیحبیبیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352100 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
نامآذر
نام خانوادگیحبیبی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352100 - 041
ساعات ویزیت-
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
دکتر ناهید حدیقه رضوان
نامناهیدرشته تخصصیجراحی زنان و مامایی
نام خانوادگیحدیقه رضوانفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس23 89 57 35 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعدازظهرها به‌جز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل
آدرستبریز، نرسیده به چهارراه 17شهریور، روبروی بانک ایران‌زمین، ساختمان آذرآبادگان، طبقه 2، واحد 10
نامناهید
نام خانوادگیحدیقه رضوان
رشته تخصصیجراحی زنان و مامایی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس23 89 57 35 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعدازظهرها به‌جز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل
آدرستبریز، نرسیده به چهارراه 17شهریور، روبروی بانک ایران‌زمین، ساختمان آذرآبادگان، طبقه 2، واحد 10
دکتر فرحناز ریحانی فر
نامفرحنازرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیریحانی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35563533 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه از ساعت 12 الی 14 قبل از ظهر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
نامفرحناز
نام خانوادگیریحانی فر
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35563533 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه از ساعت 12 الی 14 قبل از ظهر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
دکتر ساناز سلمان زاده
نامسانازرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسلمان زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
نامساناز
نام خانوادگیسلمان زاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
دکتر رباب سید حسینی
نامربابرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسید حسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259230 - 33259336 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه 3
نامرباب
نام خانوادگیسید حسینی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259230 - 33259336 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه 3
دکتر آینور طهماسبی شتربانی
نامآینوررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیطهماسبی شتربانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
نامآینور
نام خانوادگیطهماسبی شتربانی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
دکتر نسترن کیوان چهر
نامنسترنرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیکیوان چهرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33356083
ساعات ویزیتیکشنبه و سه‌شنبه بعدازظهر از ساعت 17 // دوشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت 10
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه‌راهی گلگشت، ساختمان پزشکان بهاران، طبقه ۶، واحد ۱۲
نامنسترن
نام خانوادگیکیوان چهر
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33356083
ساعات ویزیتیکشنبه و سه‌شنبه بعدازظهر از ساعت 17 // دوشنبه و پنجشنبه صبح از ساعت 10
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه‌راهی گلگشت، ساختمان پزشکان بهاران، طبقه ۶، واحد ۱۲
دکتر رعنا مدبر
نامرعنارشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیمدبرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرندشماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 تا 14
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
نامرعنا
نام خانوادگیمدبر
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرند
شماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 تا 14
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
دکتر فرناز منتظری
نامفرنازرشته تخصصیجراح زنان - زایمان و نازائی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیمنتظریفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس۴۲۵۰۰ - ۰۲۱
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستهران- خیابان شیراز جنوبی- پایین تر از همت- کوچه ۶۸ شرقی- پلاک ۶- مرکز باروری و درمان ناباروری مام
نامفرناز
نام خانوادگیمنتظری
رشته تخصصیجراح زنان - زایمان و نازائی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس۴۲۵۰۰ - ۰۲۱
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستهران- خیابان شیراز جنوبی- پایین تر از همت- کوچه ۶۸ شرقی- پلاک ۶- مرکز باروری و درمان ناباروری مام
دکتر المیرا موتمنی طباطبائی
نامالمیرارشته تخصصیمتخصص زنان - زایمان و نازائی ( دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیموتمنی طباطبائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35405424 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پردیس - طبقه اول
نامالمیرا
نام خانوادگیموتمنی طباطبائی
رشته تخصصیمتخصص زنان - زایمان و نازائی ( دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35405424 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پردیس - طبقه اول
دکتر پریسا موسی پور
نامپریسارشته تخصصیجراح و متخصص زنان ، زایمان و نازائی
نام خانوادگیموسی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250688 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای سه شنبه وپنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 2
نامپریسا
نام خانوادگیموسی پور
رشته تخصصیجراح و متخصص زنان ، زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250688 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای سه شنبه وپنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 2
دکتر فاطمه نظری
نامفاطمهرشته تخصصیجراحی زنان و زایمان ( انکولوژی زنان )
نام خانوادگینظریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259430 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 16
آدرستبریز، کمربندی میانی، جنب روگذر پیش‌قدم، ساختمان پلی‌کلینیک سلامت، طبقه 4
نامفاطمه
نام خانوادگینظری
رشته تخصصیجراحی زنان و زایمان ( انکولوژی زنان )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259430 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 16
آدرستبریز، کمربندی میانی، جنب روگذر پیش‌قدم، ساختمان پلی‌کلینیک سلامت، طبقه 4
دکتر رقیه نوعی علمداری
نامرقیهرشته تخصصیجراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی
نام خانوادگینوعی علمداری فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1 : 35533713 - 041 مطب شماره 2 : 33311835 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: روزهای زوج بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه تا چهارشنبه صبح
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - بالاتر از بانک ملی مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - چهارراه رازی - ساختمان هزاره - طبقه 5 - واحد A
نامرقیه
نام خانوادگینوعی علمداری
رشته تخصصیجراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1 : 35533713 - 041 مطب شماره 2 : 33311835 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: روزهای زوج بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه تا چهارشنبه صبح
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - بالاتر از بانک ملی مطب شماره 2 : تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - چهارراه رازی - ساختمان هزاره - طبقه 5 - واحد A
دکتر یوسف وجودی
نامیوسفرشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
نام خانوادگیوجودیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567979 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
نامیوسف
نام خانوادگیوجودی
رشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567979 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
دسته بندی