شنوائی سنجی

شنوای سنجی و سمعک تبریز
عنوانشنوای سنجی و سمعک تبریز
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542823 - 041
ساعات کارهمه روزه 16 الی 21 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه اول
عنوانشنوای سنجی و سمعک تبریز
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35542823 - 041
ساعات کارهمه روزه 16 الی 21 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه اول
دسته بندی