فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر احد پدرام اصل
ناماحدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیپدرام اصلفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
ناماحد
نام خانوادگیپدرام اصل
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و سوختگی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569868 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - اول 17 شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه سوم
دکتر علی دین پرست
نامعلیرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدین پرستفوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
نامعلی
نام خانوادگیدین پرست
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32256787 - 32256788 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
فرهود گوراوانچی
نامفرهودرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیگوراوانچیفوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی(دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس22668100 - 22668101 - 22668102 - 26293900 - 021 واتس آپ : 09120386704
ساعات ویزیتروزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
آدرستهران ، الهیه ، مریم شرقی ، خیابان امین ، مجتمع SMP , طبقه ۴ ، واحد A
نامفرهود
نام خانوادگیگوراوانچی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیمی(دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس22668100 - 22668101 - 22668102 - 26293900 - 021 واتس آپ : 09120386704
ساعات ویزیتروزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعد از ظهر
آدرستهران ، الهیه ، مریم شرقی ، خیابان امین ، مجتمع SMP , طبقه ۴ ، واحد A
دسته بندی