قلب و عروق

دکتر فریبرز اکبرزاده
نامفریبرزرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیاکبرزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35424419 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 21 بجز ایام تعطیل
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 5
نامفریبرز
نام خانوادگیاکبرزاده
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35424419 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 21 بجز ایام تعطیل
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 5
دکتر شهرام جانانی
نامشهرام رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیجانانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560409 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 1
نامشهرام
نام خانوادگیجانانی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560409 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 1
دکتر احمدرضا جودتی
ناماحمدرضارشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیجودتیفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
ناماحمدرضا
نام خانوادگیجودتی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
دکتر اسلام حسین‌زاده
ناماسلامرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیحسین‌زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
ناماسلام
نام خانوادگیحسین‌زاده
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
دکتر رضا ذوالفقاری
نامرضارشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیذوالفقاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567545 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی ۲۰ و روزهای شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 11 الی ۱۳
آدرستبریز ، خیابان ۱۷ شهریور جدید ، روبروی بستنی وحید ، برج سپید ، طبقه ۴
نامرضا
نام خانوادگیذوالفقاری
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567545 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی ۲۰ و روزهای شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 11 الی ۱۳
آدرستبریز ، خیابان ۱۷ شهریور جدید ، روبروی بستنی وحید ، برج سپید ، طبقه ۴
دکتر مهرداد رعدی
ناممهردادرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرعدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکانشماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
ناممهرداد
نام خانوادگیرعدی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکان
شماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
دکتر حسین ساطع
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیساطعفوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
نامحسین
نام خانوادگیساطع
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
دکتر غلامحسین سرابی پور
نامغلامحسینرشته تخصصیقلب و عروق ( کاردیولوژی )
نام خانوادگیسرابی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33344565 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 12:30 صبح و 16 الی 20:30 بعد از ظهر
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان طبقه 2
نامغلامحسین
نام خانوادگیسرابی پور
رشته تخصصیقلب و عروق ( کاردیولوژی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33344565 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 12:30 صبح و 16 الی 20:30 بعد از ظهر
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان طبقه 2
دکتر هاله صالحی پور مهر
نامهالهرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
نام خانوادگیصالحی پور مهرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتروز های زوج از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
نامهاله
نام خانوادگیصالحی پور مهر
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتروز های زوج از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
دکتر ساناز صامتی
نامسانازرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
نام خانوادگیصامتی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570710 - 35570711 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه اول، واحد F
نامساناز
نام خانوادگیصامتی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570710 - 35570711 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه اول، واحد F
دکتر سپیده عطائیه
نامسپیدهرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیعطائیهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35558200 - 35558456 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه با تماس قبلی
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
نامسپیده
نام خانوادگیعطائیه
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35558200 - 35558456 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه با تماس قبلی
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
دکتر سمیرا فرضی پور
نامسمیرارشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیفرضی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569696 - 041 / 09936780858
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30 و روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، روبروی بستنی وحید، ساختمان ابن سینا، طبقه اول
نامسمیرا
نام خانوادگیفرضی پور
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569696 - 041 / 09936780858
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30 و روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، روبروی بستنی وحید، ساختمان ابن سینا، طبقه اول
دکتر رحیم فیروزی
نامرحیمرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیفیروزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33359748 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 7
نامرحیم
نام خانوادگیفیروزی
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33359748 - 041
ساعات ویزیتهمه‌روزه با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 7
دکتر بابک کاظمی
نامبابک رشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیکاظمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373672 - 041
ساعات ویزیت روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 21
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به سه راهی گلگشت - ساختمان پزشکان آتیه - واحد 4 غربی
نامبابک
نام خانوادگیکاظمی
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373672 - 041
ساعات ویزیت روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 21
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به سه راهی گلگشت - ساختمان پزشکان آتیه - واحد 4 غربی
دکتر همایون میرزا محمدی صادق
نامهمایونرشته تخصصیقلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
نام خانوادگیمیرزا محمدی صادقفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569353 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس17 شهریور جدید - جنب برج امپراطور - ساختمان ابن سینا - طبقه 4
نامهمایون
نام خانوادگیمیرزا محمدی صادق
رشته تخصصیقلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569353 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس17 شهریور جدید - جنب برج امپراطور - ساختمان ابن سینا - طبقه 4
دکتر مهدی نشاطی
ناممهدی رشته تخصصیجراحی قلب و عروق
نام خانوادگینشاطیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35530557 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 18 تا 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 6 - واحد A
ناممهدی
نام خانوادگینشاطی
رشته تخصصیجراحی قلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35530557 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 18 تا 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 6 - واحد A
دکتر اسکندر نوری زاده
ناماسکندررشته تخصصی
نام خانوادگینوری زادهفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570330 - 35570331 - 041 - 09142578828
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
ناماسکندر
نام خانوادگینوری زاده
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570330 - 35570331 - 041 - 09142578828
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
دکتر سعید یراقی
نامسعید رشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییراقیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
نامسعید
نام خانوادگییراقی
رشته تخصصیقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
دسته بندی