مشاوران تغذیه

خانم نادیا اتحادنژاد
نامنادیارشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیاتحادنژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33320190 - 33332929 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع خیابان رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3
نامنادیا
نام خانوادگیاتحادنژاد
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33320190 - 33332929 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع خیابان رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3
خانم سپیده پیروزپناه
نامسپیدهرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیپیروزپناهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33296265 -041
ساعات ویزیتهه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 19 الی 21 با هماهنگی قبلی
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - ساختمان شهریار
نامسپیده
نام خانوادگیپیروزپناه
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33296265 -041
ساعات ویزیتهه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 19 الی 21 با هماهنگی قبلی
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - ساختمان شهریار
خانم پریزاد ترقی جو
نامپریزادرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیترقی جوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس2248032 -0441
ساعات ویزیت صبح ها از ساعت 10-12/30 و عصرها از ساعت 16-20 بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل
آدرسارومیه- خ سرداران-ساختمان سبحان 2- طبقه 3 واحد9
نامپریزاد
نام خانوادگیترقی جو
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس2248032 -0441
ساعات ویزیت صبح ها از ساعت 10-12/30 و عصرها از ساعت 16-20 بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل
آدرسارومیه- خ سرداران-ساختمان سبحان 2- طبقه 3 واحد9
خانم شهناز تقی زاده
نامشهنازرشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیتقی زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 6
نامشهناز
نام خانوادگیتقی زاده
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 6
آقای حمزه جعفرپور
نامحمزهرشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم‌درمانی
نام خانوادگیجعفرپورفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32244474
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز پنجشنبه و روزهای تعطیل
آدرسارومیه، کوچه خان بابا خان، ساختمان میلاد نور، طبقه اول
نامحمزه
نام خانوادگیجعفرپور
رشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم‌درمانی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32244474
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز پنجشنبه و روزهای تعطیل
آدرسارومیه، کوچه خان بابا خان، ساختمان میلاد نور، طبقه اول
آقای بهزاد عبداله زاده
نامبهزادرشته تخصصیتغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیعبداله زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316199 - 33321184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها و عصر ها با هماهنگی قبلی
آدرسآدرس:ولیعصر،فلکه همافر،بیست متری صادقیان،شش متری ششم ک10
نامبهزاد
نام خانوادگیعبداله زاده
رشته تخصصیتغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316199 - 33321184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها و عصر ها با هماهنگی قبلی
آدرسآدرس:ولیعصر،فلکه همافر،بیست متری صادقیان،شش متری ششم ک10
خانم نعیمه علیپور آذر
نامنعیمهرشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم
نام خانوادگیعلیپور آذرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان زکریا - طبقه اول
نامنعیمه
نام خانوادگیعلیپور آذر
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان زکریا - طبقه اول
آقای احد محمدزاد
ناماحدرشته تخصصیعلوم تغذیه
نام خانوادگیمحمدزادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
ناماحد
نام خانوادگیمحمدزاد
رشته تخصصیعلوم تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
خانم مهتا ودود سیدی
ناممهتارشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیودود سیدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33318073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34
ناممهتا
نام خانوادگیودود سیدی
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33318073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34
دسته بندی