مشاوره ژنتیک

دکتر پریسا امیر چوپانی
نامپریسارشته تخصصیژنتیک کودکان
نام خانوادگیامیر چوپانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551777 - 35572811 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی بانک ملی - طبقه فوقانی داروخانه سپیده - طبقه سوم ساختمان سیف
نامپریسا
نام خانوادگیامیر چوپانی
رشته تخصصیژنتیک کودکان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551777 - 35572811 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی بانک ملی - طبقه فوقانی داروخانه سپیده - طبقه سوم ساختمان سیف
دکتر رحیم صدیق نیا
نامرحیمرشته تخصصیپزشک عمومی (همیوپاتی - طب سوزنی - مشاوره ژنتیک)
نام خانوادگیصدیق نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 35545772 - 041 مطب شماره 2 : 32672576 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: از شنبه تا پنج شنبه صبح مطب شماره 2: همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 22
آدرسمطب شماره 1: تبریز - 17 شهریورجدید - برج امپراطور - طبقه3 - واحدF مطب شماره 2 : تبریز - یکه دکان - خیابان شهید قره باغی - سه راه بهشتی - روبروی داروخانه دکتر علیزاده
نامرحیم
نام خانوادگیصدیق نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی (همیوپاتی - طب سوزنی - مشاوره ژنتیک)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 35545772 - 041 مطب شماره 2 : 32672576 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: از شنبه تا پنج شنبه صبح مطب شماره 2: همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 22
آدرسمطب شماره 1: تبریز - 17 شهریورجدید - برج امپراطور - طبقه3 - واحدF مطب شماره 2 : تبریز - یکه دکان - خیابان شهید قره باغی - سه راه بهشتی - روبروی داروخانه دکتر علیزاده
دکتر سید محمود طباطبائی
نامسید محمودرشته تخصصینوروژنتیک ( مشاور ژنتیک پزشکی )
نام خانوادگیطباطبائی فوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35574787 - 041
ساعات ویزیتروز های یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:30 الی 13 و 16:30 الی 20:30 - روزهای دوشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه هفتم - واحد D
نامسید محمود
نام خانوادگیطباطبائی
رشته تخصصینوروژنتیک ( مشاور ژنتیک پزشکی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35574787 - 041
ساعات ویزیتروز های یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 9:30 الی 13 و 16:30 الی 20:30 - روزهای دوشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه هفتم - واحد D
دکتر نادر لطفعلی زاده
نامنادررشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیلطفعلی زادهفوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب : 35563533 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : همه روزه عصرها و روزهای جمعه صبح
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
نامنادر
نام خانوادگیلطفعلی زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب : 35563533 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : همه روزه عصرها و روزهای جمعه صبح
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
دکتر صفیه مرتضوی
نامصفیهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی ) - مشاوره ژنتیک
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتروزهاى زوج ساعت ١٠الى١٢:٣٠،روزهاى فرد با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام 1 - طبقه دوم
نامصفیه
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی ) - مشاوره ژنتیک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتروزهاى زوج ساعت ١٠الى١٢:٣٠،روزهاى فرد با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام 1 - طبقه دوم
دسته بندی