پزشکان عمومی

وحید صوفی محمودی
ناموحیدرشته تخصصی
نام خانوادگیصوفی محمودیفوق تخصص
استان و شهرکردستان - سقزشماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
ناموحید
نام خانوادگیصوفی محمودی
استان و شهرکردستان - سقز
شماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
دکتر حمید متقی خسروشاهی
نامحمیدرشته تخصصیپزشک عمومی ( داخلی - کودکان - پوست )
نام خانوادگیمتقی خسروشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس34420500 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای خیابان رسالت - ایستگاه بهشتی - جنب گلفروشی
نامحمید
نام خانوادگیمتقی خسروشاهی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( داخلی - کودکان - پوست )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس34420500 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ابتدای خیابان رسالت - ایستگاه بهشتی - جنب گلفروشی
دکتر آیدین محمود علیلو
نامآیدینرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی و تغذیه )
نام خانوادگیمحمود علیلوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549661 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بانک ملی - ساختمان پلاس - طبقه فوقانی آموزشگاه نابغه
نامآیدین
نام خانوادگیمحمود علیلو
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی و تغذیه )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549661 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بانک ملی - ساختمان پلاس - طبقه فوقانی آموزشگاه نابغه
دکتر رامین مصری
نامرامینرشته تخصصیپزشک عمومی - گرایش تغذیه
نام خانوادگیمصریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535522 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - جنب بانک ایران زمین - ساختمان 717 - طبقه پایین
نامرامین
نام خانوادگیمصری
رشته تخصصیپزشک عمومی - گرایش تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535522 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - جنب بانک ایران زمین - ساختمان 717 - طبقه پایین
دسته بندی