پزشکی قانونی

دکتر فروغ سادات سیاح ملی
نامفروغ ساداترشته تخصصیپزشکی قانونی و مسمومیت ها
نام خانوادگیسیاح ملیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماستلفن همراه جهت تعیین وقت قبلی:09304572797 مطب:35572797 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت قبلی 9 صبح الی 9 شب - همه روزه از ساعت 4 الی 8 بعدازظهر - پنجشنبه ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد D
نامفروغ سادات
نام خانوادگیسیاح ملی
رشته تخصصیپزشکی قانونی و مسمومیت ها
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماستلفن همراه جهت تعیین وقت قبلی:09304572797 مطب:35572797 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت قبلی 9 صبح الی 9 شب - همه روزه از ساعت 4 الی 8 بعدازظهر - پنجشنبه ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - برج آذربایجان - طبقه 10 - واحد D
دسته بندی