پزشکی هسته ای

مرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
عنوانمرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373681 - 33373682 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه اول
عنوانمرکز طب هسته ای و سنجش تراکم استخوان دکتر کاظمی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33373681 - 33373682 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه اول
مرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33375565
041-33361651
ساعات کارهمه روزه از ساعت 14 الی 20 بجز ایام تعطیل
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی اداره گاز، ساختمان امیر کبیر، طبقه زیر زمین، مرکز گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33375565
041-33361651
ساعات کارهمه روزه از ساعت 14 الی 20 بجز ایام تعطیل
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی اداره گاز، ساختمان امیر کبیر، طبقه زیر زمین، مرکز گاما اسکن تبریز
گاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
عنوانگاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات کارساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
عنوانگاما اسکن آذربایجان - مرکز پزشکی هسته ای دکتر آرش ابوالحسنی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35571612 - 35571611 - 041
ساعات کارساعات کاری تابستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 21 - ساعات کاری زمستانی : همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - گاما اسکن آذربایجان
دسته بندی