پزشک متخصص

دکتر وحیده بزم راد
ناموحیدهرشته تخصصیمتخصص پوست و مو و ناخن
نام خانوادگیبزم رادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 33337234 - 041 مطب شماره 2: 33374314 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1:شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 الی 13:30 مطب شماره 2: شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - ولیعصر - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین - طبقه دوم مطب شماره 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه دوم
ناموحیده
نام خانوادگیبزم راد
رشته تخصصیمتخصص پوست و مو و ناخن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 33337234 - 041 مطب شماره 2: 33374314 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1:شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 الی 13:30 مطب شماره 2: شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - ولیعصر - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین - طبقه دوم مطب شماره 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه دوم
دکتر کیوان جاویدنیا
نامکیوانرشته تخصصیمتخصص پوست و مو
نام خانوادگیجاویدنیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35578659 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه سوم
نامکیوان
نام خانوادگیجاویدنیا
رشته تخصصیمتخصص پوست و مو
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35578659 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه سوم
دکتر حسین دانش آذری
نامحسینرشته تخصصیپوست و مو ، زیبایی و لیزر درمانی
نام خانوادگیدانش آذریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35568433 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه 16:30 الی 20 - صبح ها (روزهای چهارشنبه ) 10:30 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان حکیم - طبقه هفتم
نامحسین
نام خانوادگیدانش آذری
رشته تخصصیپوست و مو ، زیبایی و لیزر درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35568433 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه 16:30 الی 20 - صبح ها (روزهای چهارشنبه ) 10:30 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان حکیم - طبقه هفتم
دکتر عفت صدر کریمی
نامعفترشته تخصصیبیماریهای پوست، مو و ناخن
نام خانوادگیصدر کریمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564400 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
نامعفت
نام خانوادگیصدر کریمی
رشته تخصصیبیماریهای پوست، مو و ناخن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35564400 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
دکتر حسن غفوری فر
نامحسنرشته تخصصیپوست ، مو و زیبایی ( لیزر - کاشت مو )
نام خانوادگیغفوری فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32247630 - 32247631 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسارومیه - خیابان ورزش - روبروی بهزیستی - ساختمان سلامت - طبقه دوم
نامحسن
نام خانوادگیغفوری فر
رشته تخصصیپوست ، مو و زیبایی ( لیزر - کاشت مو )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32247630 - 32247631 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسارومیه - خیابان ورزش - روبروی بهزیستی - ساختمان سلامت - طبقه دوم
دکتر خشایار مهرپور
نامخشایاررشته تخصصیمتخصص پوست و مو
نام خانوادگیمهرپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32259181 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه صبح ها از ساعت 10:30 الی 13 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 4 - واحد 42
نامخشایار
نام خانوادگیمهرپور
رشته تخصصیمتخصص پوست و مو
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32259181 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه صبح ها از ساعت 10:30 الی 13 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان لقمان حکیم - طبقه 4 - واحد 42
دسته بندی