چشم

دکتر محمد پریمن
ناممحمدرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیپریمنفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
ناممحمد
نام خانوادگیپریمن
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
دکتر حکیم اله قلم آرا
نامحکیم الهرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیقلم آرافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
نامحکیم اله
نام خانوادگیقلم آرا
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
دسته بندی