چشم

دکتر محمدرضا امین پور
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
نام خانوادگیامین پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539471 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پاساژ بهارستان
ناممحمدرضا
نام خانوادگیامین پور
رشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539471 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پاساژ بهارستان
دکتر محمد پریمن
ناممحمدرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیپریمنفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
ناممحمد
نام خانوادگیپریمن
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
دکتر ساسان سلطانی
نامساسانرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیسلطانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32232430 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
نامساسان
نام خانوادگیسلطانی
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32232430 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
دکتر غلامرضا سلیمانیان
نامغلامرضارشته تخصصیچشم پزشک
نام خانوادگیسلیمانیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 3656796 - 36572201 - 041 مطب شماره 2: 33317978 - 041
ساعات ویزیت
آدرسمطب شماره 1: تبریز - خیابان عباسی - جنب بیمارستان نیکوکاری مطب شماره 2: کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار
نامغلامرضا
نام خانوادگیسلیمانیان
رشته تخصصیچشم پزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 3656796 - 36572201 - 041 مطب شماره 2: 33317978 - 041
آدرسمطب شماره 1: تبریز - خیابان عباسی - جنب بیمارستان نیکوکاری مطب شماره 2: کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار
دکتر رسول علیزاده سمعانی
نامرسولرشته تخصصیجراح و متخصص پزشکی
نام خانوادگیعلیزاده سمعانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549269 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه سوم
نامرسول
نام خانوادگیعلیزاده سمعانی
رشته تخصصیجراح و متخصص پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549269 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه سوم
دکتر حکیم اله قلم آرا
نامحکیم الهرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیقلم آرافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
نامحکیم اله
نام خانوادگیقلم آرا
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
دکتر حمید موید
نامحمیدرشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای چشم ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیمویدفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532893 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان پزشکان میلاد - طبقه اول
نامحمید
نام خانوادگیموید
رشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای چشم ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532893 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان پزشکان میلاد - طبقه اول
دکتر زهرا مینقی
نامزهرارشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیمینقیفوق تخصصشبکیه و لیزر
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33361052 - 33348531 - 041
ساعات ویزیتمطب : روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان ارتش: روزهای شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 9 الی 12
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسانی - طبقه فوقانی کلینیک پاستور
نامزهرا
نام خانوادگیمینقی
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصصشبکیه و لیزر
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33361052 - 33348531 - 041
ساعات ویزیتمطب : روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان ارتش: روزهای شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 9 الی 12
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسانی - طبقه فوقانی کلینیک پاستور
دکتر محمود ناطقی
ناممحمودرشته تخصصی چشم پزشک
نام خانوادگیناطقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533450 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه سوم
ناممحمود
نام خانوادگیناطقی
رشته تخصصی چشم پزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533450 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه سوم
دکتر محمد ولی زاده
ناممحمدرشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
نام خانوادگیولی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562330 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان پویا - طبقه دوم
ناممحمد
نام خانوادگیولی زاده
رشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562330 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان پویا - طبقه دوم
دسته بندی