چشم

دکتر محمد پریمن
ناممحمدرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیپریمنفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
ناممحمد
نام خانوادگیپریمن
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۳۳۵۹۹۹۱ - ۰۴۱
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۱
آدرستبریز - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۳
دکتر ساسان سلطانی
نامساسانرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیسلطانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32232430 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
نامساسان
نام خانوادگیسلطانی
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32232430 - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - مجتمع پزشکان نور - طبقه 2
دکتر غلامرضا سلیمانیان
نامغلامرضارشته تخصصیچشم پزشک
نام خانوادگیسلیمانیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 3656796 - 36572201 - 041 مطب شماره 2: 33317978 - 041
ساعات ویزیت
آدرسمطب شماره 1: تبریز - خیابان عباسی - جنب بیمارستان نیکوکاری مطب شماره 2: کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار
نامغلامرضا
نام خانوادگیسلیمانیان
رشته تخصصیچشم پزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 3656796 - 36572201 - 041 مطب شماره 2: 33317978 - 041
آدرسمطب شماره 1: تبریز - خیابان عباسی - جنب بیمارستان نیکوکاری مطب شماره 2: کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار
دکتر حکیم اله قلم آرا
نامحکیم الهرشته تخصصیجراح و متخصص چشم
نام خانوادگیقلم آرافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
نامحکیم اله
نام خانوادگیقلم آرا
رشته تخصصیجراح و متخصص چشم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35564919
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور، نرسیده به چهارراه باغشمال، روبروی بانک قوامین، ساختمان انیاک، طبقه همکف
دکتر محمود ناطقی
ناممحمودرشته تخصصی چشم پزشک
نام خانوادگیناطقیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533450 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه سوم
ناممحمود
نام خانوادگیناطقی
رشته تخصصی چشم پزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533450 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه سوم
دکتر محمد ولی زاده
ناممحمدرشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
نام خانوادگیولی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562330 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان پویا - طبقه دوم
ناممحمد
نام خانوادگیولی زاده
رشته تخصصیجراح و چشم پزشکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562330 - 041
ساعات ویزیت روزهای زوج از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان پویا - طبقه دوم
دسته بندی