کلینیک های ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
عنوانکلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32823378 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
عنوانکلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس32823378 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
دسته بندی