کلینیک و درمانگاه ها

مرکز طب مادر و جنین امید
عنوانمرکز طب مادر و جنین امید
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565219 - 041
ساعات کارهمه روزه
آدرستبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - برج سپید - طبقه سوم
عنوانمرکز طب مادر و جنین امید
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35565219 - 041
ساعات کارهمه روزه
آدرستبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - برج سپید - طبقه سوم
دسته بندی