کلیه و مجاری ادرار

دکتر یداله احمدی عصر بدر
نامیدالهرشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیاحمدی عصر بدرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554034 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و دوشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس تبریز خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه چهارم
نامیداله
نام خانوادگیاحمدی عصر بدر
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554034 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و دوشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس تبریز خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه چهارم
دکتر محمدعلی اصل منادی
ناممحمدعلیرشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی(دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیاصل منادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374717 - 33375757 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه پنجم
ناممحمدعلی
نام خانوادگیاصل منادی
رشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی(دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374717 - 33375757 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه پنجم
دکتر امیرحسن انسان نژاد
نامامیرحسنرشته تخصصی ارولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگیانسان نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570767 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 4
نامامیرحسن
نام خانوادگیانسان نژاد
رشته تخصصی ارولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570767 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 4
دکتر حسن حسن زاده
نامحسنرشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35537038 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه اول - واحد A
نامحسن
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35537038 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه اول - واحد A
دکتر کمال الدین حسن زاده
نامکمال الدینرشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصصجراحی سرطان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575286 - 041
041-35424383
ساعات ویزیتروزهای زوج بعدازظهر
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید 1، مابین شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5
نامکمال الدین
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصصجراحی سرطان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575286 - 041
041-35424383
ساعات ویزیتروزهای زوج بعدازظهر
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید 1، مابین شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5
دکتر بهروز ساجدی
نامبهروزرشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگیساجدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد B
نامبهروز
نام خانوادگیساجدی
رشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546213 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد B
دکتر یداله سزاوار
نامیدالهرشته تخصصی ارولوژی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیسزاوارفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
نامیداله
نام خانوادگیسزاوار
رشته تخصصی ارولوژی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
دکتر علیرضا ظفربخش
نامعلیرضارشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیظفربخشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572070 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - طبقه بالای آزمایشگاه مهر
نامعلیرضا
نام خانوادگیظفربخش
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572070 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - طبقه بالای آزمایشگاه مهر
دکتر بابک فرهت
نامبابکرشته تخصصیارولوژیست - جراح و متخصص كليه، مجارى ادرارى و تناسلى
نام خانوادگیفرهتفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33333303 - 33338686 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت ویزیت فقط با تماس تلفنی - تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب همه روزه
آدرستبریز، کوی ولیعصر، روبروی مسجدامام صادق، نبش خیابان سعدی، پلاک 41، طبقه 2
نامبابک
نام خانوادگیفرهت
رشته تخصصیارولوژیست - جراح و متخصص كليه، مجارى ادرارى و تناسلى
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33333303 - 33338686 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت ویزیت فقط با تماس تلفنی - تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب همه روزه
آدرستبریز، کوی ولیعصر، روبروی مسجدامام صادق، نبش خیابان سعدی، پلاک 41، طبقه 2
دکتر سید کاظم مداین
نامسید کاظمرشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادرار
نام خانوادگیمداینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531598 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه سوم
نامسید کاظم
نام خانوادگیمداین
رشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادرار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531598 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه سوم
دکتر مجید مرتضوی خسروشاهی
ناممجیدرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیمرتضوی خسروشاهیفوق تخصصنفرولوژیست ( داخلی کلیه)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5
ناممجید
نام خانوادگیمرتضوی خسروشاهی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصنفرولوژیست ( داخلی کلیه)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5
دکتر داود نوری زاده
نامداودرشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و عقیمی مردان و سنگ شکنی )
نام خانوادگینوری زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562124 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - دو شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه دوم
نامداود
نام خانوادگینوری زاده
رشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و عقیمی مردان و سنگ شکنی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562124 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - دو شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه دوم
دکتر عباس هادی
نامعباسرشته تخصصیاورولوژی ( کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگیهادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه دوم
نامعباس
نام خانوادگیهادی
رشته تخصصیاورولوژی ( کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه دوم
دکتر احد هوشنگی
ناماحدرشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و مثانه )- دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیهوشنگیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543380 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه 4:30 الی 8 عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2
ناماحد
نام خانوادگیهوشنگی
رشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و مثانه )- دارای بورد تخصصی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543380 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه 4:30 الی 8 عصر بجز پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2
دسته بندی