کلیه و مجاری ادرار

دکتر امیرحسن انسان نژاد
نامامیرحسنرشته تخصصی ارولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگیانسان نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570767 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 4
نامامیرحسن
نام خانوادگیانسان نژاد
رشته تخصصی ارولوژی ( جراحی کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570767 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 4
دکتر امیر علی جواهری پور
نامامیر علیرشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیجواهری پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538855 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز -خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان صدرا - شماره 10
نامامیر علی
نام خانوادگیجواهری پور
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538855 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز -خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان صدرا - شماره 10
دکتر بهروز ساجدی
نامبهروزرشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگیساجدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546213 - 041
ساعات ویزیتمطب: همه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها /// درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین: روزهای شنبه، یکشنبه و پنج شنبه قبل از ظهر از ساعت 9:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد B
نامبهروز
نام خانوادگیساجدی
رشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546213 - 041
ساعات ویزیتمطب: همه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها /// درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین: روزهای شنبه، یکشنبه و پنج شنبه قبل از ظهر از ساعت 9:30 الی 13:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد B
دکتر یداله سزاوار
نامیدالهرشته تخصصی ارولوژی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیسزاوارفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
نامیداله
نام خانوادگیسزاوار
رشته تخصصی ارولوژی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532220 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
دکتر محسن شکارچی
ناممحسنرشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
نام خانوادگیشکارچیفوق تخصصکلیه، فشارخون و پیوند کلیه ( نفرولوژی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33253167
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرسخیابان آزادی،مابین گلگشت و گلباد، ساختمان مهر،طبقه ۴
ناممحسن
نام خانوادگیشکارچی
رشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
فوق تخصصکلیه، فشارخون و پیوند کلیه ( نفرولوژی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33253167
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرسخیابان آزادی،مابین گلگشت و گلباد، ساختمان مهر،طبقه ۴
دکتر علیرضا ظفربخش
نامعلیرضارشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیظفربخشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561353 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - طبقه 4 ساختمان آزمایشگاه مهر
نامعلیرضا
نام خانوادگیظفربخش
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561353 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - طبقه 4 ساختمان آزمایشگاه مهر
دکتر حمیرا علمداری
نامحمیرارشته تخصصیارولوژی
نام خانوادگیعلمداریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553109 - 35544244 - 041
ساعات ویزیتمطب : روزهای زوج ساعت 16 الی 18:30 - بیمارستان عالی نسب : روزهای شنبه صبح
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان 111
نامحمیرا
نام خانوادگیعلمداری
رشته تخصصیارولوژی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553109 - 35544244 - 041
ساعات ویزیتمطب : روزهای زوج ساعت 16 الی 18:30 - بیمارستان عالی نسب : روزهای شنبه صبح
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان 111
دکتر بابک فرهت
نامبابکرشته تخصصیارولوژیست - جراح و متخصص كليه، مجارى ادرارى و تناسلى
نام خانوادگیفرهتفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33333303 - 33338686 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت ویزیت فقط با تماس تلفنی - تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب همه روزه
آدرستبریز، کوی ولیعصر، روبروی مسجدامام صادق، نبش خیابان سعدی، پلاک 41، طبقه 2
نامبابک
نام خانوادگیفرهت
رشته تخصصیارولوژیست - جراح و متخصص كليه، مجارى ادرارى و تناسلى
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33333303 - 33338686 - 041
ساعات ویزیتتعیین وقت ویزیت فقط با تماس تلفنی - تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۰ شب همه روزه
آدرستبریز، کوی ولیعصر، روبروی مسجدامام صادق، نبش خیابان سعدی، پلاک 41، طبقه 2
دکتر سید کاظم مداین
نامسید کاظمرشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادرار
نام خانوادگیمداینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531598 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه سوم
نامسید کاظم
نام خانوادگیمداین
رشته تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادرار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531598 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهرراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه سوم
دکتر مجید مرتضوی خسروشاهی
ناممجیدرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیمرتضوی خسروشاهیفوق تخصصنفرولوژیست ( داخلی کلیه)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5
ناممجید
نام خانوادگیمرتضوی خسروشاهی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصنفرولوژیست ( داخلی کلیه)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5
دکتر حمید نامور
نامحمیدرشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
نام خانوادگینامورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 35241716 - 041 مطب شماره 2 : 35569997 - 041
ساعات ویزیتصبح ها از ساعت 11 الی 14 مطب شماره 1 و بعد از ظهر از ساعت 18 الی 20:30 مطب شماره 2
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان ثقه الاسلام - جنب بانک رفاه مطب شماره 2 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آرمایشگاه مهر - ساختمان 44 - طبقه آخر
نامحمید
نام خانوادگینامور
رشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 35241716 - 041 مطب شماره 2 : 35569997 - 041
ساعات ویزیتصبح ها از ساعت 11 الی 14 مطب شماره 1 و بعد از ظهر از ساعت 18 الی 20:30 مطب شماره 2
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان ثقه الاسلام - جنب بانک رفاه مطب شماره 2 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آرمایشگاه مهر - ساختمان 44 - طبقه آخر
دکتر داود نوری زاده
نامداودرشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و عقیمی مردان و سنگ شکنی )
نام خانوادگینوری زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562124 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - دو شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه دوم
نامداود
نام خانوادگینوری زاده
رشته تخصصیارولوژی ( جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و عقیمی مردان و سنگ شکنی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562124 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - دو شنبه - چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه دوم
دکتر احد هوشنگی
ناماحدرشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و مثانه )- دارای بورد تخصصی
نام خانوادگیهوشنگیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543380 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 4:30 الی 8 عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2
ناماحد
نام خانوادگیهوشنگی
رشته تخصصیارولوژی ( جراحی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و مثانه )- دارای بورد تخصصی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543380 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 4:30 الی 8 عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 2
دسته بندی