کودکان و نوزادان

دکتر یوسف توکلی فر
نامیوسفرشته تخصصیکودکان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیتوکلی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533050 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - جنب آموزش پرورش ناحیه 2
نامیوسف
نام خانوادگیتوکلی فر
رشته تخصصیکودکان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533050 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - جنب آموزش پرورش ناحیه 2
دکتر امیر حسین جعفری روحی
نامامیر حسینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجعفری روحیفوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259512 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه اول
نامامیر حسین
نام خانوادگیجعفری روحی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259512 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه اول
دکتر مهناز چایچی
ناممهنازرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیچایچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567474 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - پاساژ ارک - طبقه سوم
ناممهناز
نام خانوادگیچایچی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567474 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - پاساژ ارک - طبقه سوم
دکتر مهین حاجی زاده
ناممهینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیحاجی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه چهارم
ناممهین
نام خانوادگیحاجی زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه چهارم
دکتر ماندانا رفیعی
نامماندانارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیرفیعیفوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
نامماندانا
نام خانوادگیرفیعی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
دکتر نازنین سید صدری
نامنازنینرشته تخصصیمتخصص کودکان و نوزادان
نام خانوادگیسید صدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36579740 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان ولیعصر: روزهای زوج از ساعت 16 الی 20:30 // مطب: روزهای فرد از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- آبرسان - خیابان 7 تیر - روبروی دفتر هواپیمایی هما - ساختمان پزشکان یاس
نامنازنین
نام خانوادگیسید صدری
رشته تخصصیمتخصص کودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36579740 - 041
ساعات ویزیتبیمارستان ولیعصر: روزهای زوج از ساعت 16 الی 20:30 // مطب: روزهای فرد از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- آبرسان - خیابان 7 تیر - روبروی دفتر هواپیمایی هما - ساختمان پزشکان یاس
دکتر منوچهر شیخ سلیمی
ناممنوچهررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیشیخ سلیمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
ناممنوچهر
نام خانوادگیشیخ سلیمی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
دکتر اصغر علیزاده
ناماصغررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
ناماصغر
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
دکتر سمیرا مولائی
نامسمیرارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیمولائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35534193 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز: 17 شهریور جدید _ برج آذربایجان _ طبقه 6 _ واحد D
نامسمیرا
نام خانوادگیمولائی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35534193 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز: 17 شهریور جدید _ برج آذربایجان _ طبقه 6 _ واحد D
دکتر نازیلا نقی پور
نامنازیلارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگینقی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548044 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم
نامنازیلا
نام خانوادگینقی پور
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548044 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم
دسته بندی