کودکان و نوزادان

دکتر امیر حسین جعفری روحی
نامامیر حسینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجعفری روحیفوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
نامامیر حسین
نام خانوادگیجعفری روحی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
دکتر اعظم جوادی اسکویی
ناماعظمرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجوادی اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549634 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 / دوشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه چهارم
ناماعظم
نام خانوادگیجوادی اسکویی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549634 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 / دوشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه چهارم
امیرهومن مجلسی
نامامیرهومنرشته تخصصیکودکان ونوزادان
نام خانوادگیمجلسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4135579335
ساعات ویزیت9:30تا19:30
آدرستبریز-خیابان هفده شهریورجدید-مابین طالقانی وارتش-جنب کلینیک فرهنگیان-ساختمان پزشکان صفا
نامامیرهومن
نام خانوادگیمجلسی
رشته تخصصیکودکان ونوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4135579335
ساعات ویزیت9:30تا19:30
آدرستبریز-خیابان هفده شهریورجدید-مابین طالقانی وارتش-جنب کلینیک فرهنگیان-ساختمان پزشکان صفا
دسته بندی