گفتار درمانی و کار درمانی

کاردرمانی امین
عنوانکاردرمانی امین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36553335 - 041
ساعات کارروزهای فرد از ساعت 9 صبح الی 21 شب و روزهای شنبه و چهارشنبه فقط بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 21
آدرستبریز - اول خیابان عباسی - نرسیده به بیمارستان نیکوکاری - جنب مسجد امام سجاد - ساختمان الماس - طبقه اول - واحد A
عنوانکاردرمانی امین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس36553335 - 041
ساعات کارروزهای فرد از ساعت 9 صبح الی 21 شب و روزهای شنبه و چهارشنبه فقط بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 21
آدرستبریز - اول خیابان عباسی - نرسیده به بیمارستان نیکوکاری - جنب مسجد امام سجاد - ساختمان الماس - طبقه اول - واحد A
دسته بندی