گوش ، حلق و بینی

دکتر حسن اسکوئیان
نامحسنرشته تخصصیمتخصص گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن
نام خانوادگیاسکوئیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32250988 - 044
ساعات ویزیتعصرها ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرساورمیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان تافتاچی - طبقه ۴
نامحسن
نام خانوادگیاسکوئیان
رشته تخصصیمتخصص گوش و حلق و بینی - جراحی سر و گردن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32250988 - 044
ساعات ویزیتعصرها ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرساورمیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان تافتاچی - طبقه ۴
دکتر هاشم پویا
نامهاشمرشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی
نام خانوادگیپویافوق تخصصجراحی پلاستیک صورت و بینی و ابرو و پلک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533190 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 12 صبح و 17 الی 20 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی مقصودیه، ساختمان صدرا
نامهاشم
نام خانوادگیپویا
رشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی
فوق تخصصجراحی پلاستیک صورت و بینی و ابرو و پلک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533190 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 12 صبح و 17 الی 20 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی مقصودیه، ساختمان صدرا
دکتر نیکزاد شهیدی
نامنیکزادرشته تخصصیجراح و متخصص گوش،حلق،بینی و حنجره
نام خانوادگیشهیدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259517 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهرها
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه ۶ - واحد G
نامنیکزاد
نام خانوادگیشهیدی
رشته تخصصیجراح و متخصص گوش،حلق،بینی و حنجره
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259517 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهرها
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه ۶ - واحد G
دکتر صمد غیاثی
نامصمدرشته تخصصیگوش و حلق و بینی - سر و گردن
نام خانوادگیغیاثیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565758 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آموزش و پرورش ناحیه 2
نامصمد
نام خانوادگیغیاثی
رشته تخصصیگوش و حلق و بینی - سر و گردن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565758 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آموزش و پرورش ناحیه 2
دکتر فریناز کلاهی
نامفرینازرشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
نام خانوادگیکلاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب : 33101022 - 041 پزشکی قانونی : 33328917 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه عصر
آدرستبریز - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب اداره بهزیستی - ساختمان ۲۲ - طبقه ۹
نامفریناز
نام خانوادگیکلاهی
رشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب : 33101022 - 041 پزشکی قانونی : 33328917 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه عصر
آدرستبریز - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب اداره بهزیستی - ساختمان ۲۲ - طبقه ۹
دکتر لطیفه محمدپور اسکوئی
ناملطیفهرشته تخصصیگوش ، حلق و بینی - سر و گردن و زیبایی بینی و صورت
نام خانوادگیمحمدپور اسکوئیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560961 - 35559551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
ناملطیفه
نام خانوادگیمحمدپور اسکوئی
رشته تخصصیگوش ، حلق و بینی - سر و گردن و زیبایی بینی و صورت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560961 - 35559551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
دکتر ژیلا محمدی آذر
نامژیلارشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
نام خانوادگیمحمدی آذرفوق تخصصجراحی آندوسکوپی بینی و سینوس
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548106 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 9
نامژیلا
نام خانوادگیمحمدی آذر
رشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
فوق تخصصجراحی آندوسکوپی بینی و سینوس
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548106 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 9
دکتر نازیلا مرزبان
نامنازیلارشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
نام خانوادگیمرزبان فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536136 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه همکف - واحد G
نامنازیلا
نام خانوادگیمرزبان
رشته تخصصیگوش ، حلق و بینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536136 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه همکف - واحد G
دکتر پریسا مقدم
نامپریسارشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی و سر و گردن
نام خانوادگیمقدمفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4135550466
ساعات ویزیتهمه روزه به جز پنجشنبه و جمعه ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 13، واحد C
نامپریسا
نام خانوادگیمقدم
رشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی و سر و گردن
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4135550466
ساعات ویزیتهمه روزه به جز پنجشنبه و جمعه ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 13، واحد C
دکتر مهرداد نهائی
ناممهردادرشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی - زیبایی بینی
نام خانوادگینهائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374310 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
ناممهرداد
نام خانوادگینهائی
رشته تخصصیجراح و متخصص گوش و حلق و بینی - زیبایی بینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374310 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه ، سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
دسته بندی