دندانپزشکان متخصص

دکتر ضیا ادهمی
نامضیارشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیادهمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب ۱: 33274335 - 041 // مطب ۲: 35541050 - 041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 14 الی 19 // مطب ۲: روزهای چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرسمطب۱: بلوار نیایش - روبروی مدرسه تیزهوشان - اول ورودی زعفرانیه - ساختمان راد - طبقه ۲ / مطب۲: تبریز - ۱۷ شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه ۶
نامضیا
نام خانوادگیادهمی
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب ۱: 33274335 - 041 // مطب ۲: 35541050 - 041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 14 الی 19 // مطب ۲: روزهای چهارشنبه از ساعت 14 الی 19
آدرسمطب۱: بلوار نیایش - روبروی مدرسه تیزهوشان - اول ورودی زعفرانیه - ساختمان راد - طبقه ۲ / مطب۲: تبریز - ۱۷ شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه ۶
دکتر امیررضا بابالو
نامامیررضارشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
نام خانوادگیبابالوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
نامامیررضا
نام خانوادگیبابالو
رشته تخصصیجراحی لثه و ایمپلنت ( پریودنتیکس )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
دکتر محمود بهاری
ناممحمودرشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیبهاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33341096 - 33251096 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی سازمان هلال احمر - ساختمان اسکان ۱ - طبقه 8
ناممحمود
نام خانوادگیبهاری
رشته تخصصیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33341096 - 33251096 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی سازمان هلال احمر - ساختمان اسکان ۱ - طبقه 8
دکتر علیرضا پور نصراله
نامعلیرضارشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیپور نصراله فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
نامعلیرضا
نام خانوادگیپور نصراله
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه دوم - واحد 15
دکتر فاطمه پورنقی آذر
نام فاطمه رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیپورنقی آذر فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
نام فاطمه
نام خانوادگیپورنقی آذر
رشته تخصصی دندانپزشکی - متخصص ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547535 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز _ خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3 - واحد A
دکتر علی تقوی زنوز
نامعلیرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
نام خانوادگیتقوی زنوزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
نامعلی
نام خانوادگیتقوی زنوز
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص بیماریهای دهان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551189 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 2 - واحد B1
دکتر فرناز جعفری
نامفرنازرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیجعفریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33324063 - 33324064 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 صبح الی 8 شب
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - مابین پروین اعتصامی و رازی - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3
نامفرناز
نام خانوادگیجعفری
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه ( اندودنتیست ) ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33324063 - 33324064 - 041
ساعات ویزیتاز ساعت 11 صبح الی 8 شب
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - مابین پروین اعتصامی و رازی - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3
دکتر سحر شکوئی بنابی
نامسحررشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
نام خانوادگیشکوئی بنابیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
نامسحر
نام خانوادگیشکوئی بنابی
رشته تخصصیدندانپزشک ، متخصص جراحی و درمان ریشه دندان ( اندود
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35547046 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه 4
دکتر مریم شکورشهابی
ناممریمرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگیشکورشهابیفوق تخصص
استان و شهرزنجان - زنجانشماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
ناممریم
نام خانوادگیشکورشهابی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
استان و شهرزنجان - زنجان
شماره تماس2433362929
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 20
آدرسزنجان. دروازه ارک.روبروی بیمارستان شهید بهشتی. ساختمان ارک.طبقه اول
دکتر لیلا عرفان پرست
ناملیلارشته تخصصی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیعرفان پرستفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33368132 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و شیخ الرئیس - ساختمان آزادی - طبقه اول
ناملیلا
نام خانوادگیعرفان پرست
رشته تخصصی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33368132 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و شیخ الرئیس - ساختمان آزادی - طبقه اول
دکتر طاهره غفاری
نامطاهرهرشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
نام خانوادگیغفاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33340280 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی مجتمع شیخ‌الرئیس، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 12
نامطاهره
نام خانوادگیغفاری
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33340280 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی مجتمع شیخ‌الرئیس، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 12
دکتر معصومه فرامرزی
ناممعصومهرشته تخصصیجراح و متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت
نام خانوادگیفرامرزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374347 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه اول
ناممعصومه
نام خانوادگیفرامرزی
رشته تخصصیجراح و متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374347 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه اول
دکتر سعید فروغی
نامسعیدرشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیفروغیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35575755 - 041 // مطب 2: 33249162 - 041
ساعات ویزیت-
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان 17شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان شیشه‌ای، طبقه دوم / مطب 2: تبریز : کوی ولیعصر / مجتمع تجاری اطلس / طبقه 8 / واحد6
نامسعید
نام خانوادگیفروغی
رشته تخصصیدندانپزشک - متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35575755 - 041 // مطب 2: 33249162 - 041
ساعات ویزیت-
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان 17شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان شیشه‌ای، طبقه دوم / مطب 2: تبریز : کوی ولیعصر / مجتمع تجاری اطلس / طبقه 8 / واحد6
دکتر شیما قاسمی
نامشیمارشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت ( پروستودنتیکس )
نام خانوادگیقاسمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
نامشیما
نام خانوادگیقاسمی
رشته تخصصیمتخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت ( پروستودنتیکس )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575785 - 35575784 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7 - واحد 6
دکتر مصطفی قدرتی
ناممصطفیرشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه (اندودنتیست)
نام خانوادگیقدرتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
ناممصطفی
نام خانوادگیقدرتی
رشته تخصصیمتخصص جراحی و درمان ریشه (اندودنتیست)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
دکتر سپیده کوزه گری
نامسپیده رشته تخصصیدرمان ریشه دندان
نام خانوادگیکوزه گری فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۵۵۴۸۶۸۱ - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرس۱۷شهریور جدید، روبروی بستنی وحید ساختمان ابن سینا، طبقه ۴
نامسپیده
نام خانوادگیکوزه گری
رشته تخصصیدرمان ریشه دندان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۵۵۴۸۶۸۱ - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرس۱۷شهریور جدید، روبروی بستنی وحید ساختمان ابن سینا، طبقه ۴
دکتر مهرداد لطفی
ناممهردادرشته تخصصی اندودونتیکس ( متخصص درمان ریشه دندان )
نام خانوادگیلطفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33337801 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 6 - واحد B
ناممهرداد
نام خانوادگیلطفی
رشته تخصصی اندودونتیکس ( متخصص درمان ریشه دندان )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33337801 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 6 - واحد B
دکتر هادی مختاری
نامهادیرشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
نام خانوادگیمختاریفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33248428
041-33248429
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، جنب برج شهر، برج زمرد، طبقه 7، واحد C
نامهادی
نام خانوادگیمختاری
رشته تخصصیجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33248428
041-33248429
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، جنب برج شهر، برج زمرد، طبقه 7، واحد C
دکتر حمیدرضا مختاری زنوزی
نامحمیدرضارشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیمختاری زنوزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543670 - 35543675 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 4 - واحد D2
نامحمیدرضا
نام خانوادگیمختاری زنوزی
رشته تخصصیمتخصص درمان ریشه دندان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543670 - 35543675 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - طبقه 4 - واحد D2
دکتر بهنام میرزاکوچکی
نامبهنامرشته تخصصی متخصص ارتودنسی
نام خانوادگیمیرزاکوچکیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33362293 - 33362292 - 33362291 - 041
ساعات ویزیت15 الی 21
آدرستبریز - آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 8 واحد E و F
نامبهنام
نام خانوادگیمیرزاکوچکی
رشته تخصصی متخصص ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33362293 - 33362292 - 33362291 - 041
ساعات ویزیت15 الی 21
آدرستبریز - آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 8 واحد E و F
دکتر ارمغان نقیلی
نامارمغانرشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
نام خانوادگینقیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه سوم
نامارمغان
نام خانوادگینقیلی
رشته تخصصیدندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه سوم
دکتر فاطمه نوربخش
نامفاطمهرشته تخصصیپریودنتیکس ( جراح لثه و ایمپلنت )
نام خانوادگینوربخشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33317200 - 041
ساعات ویزیتبا تعیین وقت قبلی
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
نامفاطمه
نام خانوادگینوربخش
رشته تخصصیپریودنتیکس ( جراح لثه و ایمپلنت )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33317200 - 041
ساعات ویزیتبا تعیین وقت قبلی
آدرس تبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 7
دکتر شبنم نیک نیاز
نامشبنمرشته تخصصیپریودنتیکس ( جراحی لثه و ایمپلنت )
نام خانوادگینیک نیازفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33291078 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 4 - واحد D
نامشبنم
نام خانوادگینیک نیاز
رشته تخصصیپریودنتیکس ( جراحی لثه و ایمپلنت )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33291078 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار - ساختمان آرین - طبقه 4 - واحد D
دکتر علی وفائی
نامعلی رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
نام خانوادگیوفائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35573229
041-35554675
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه عصرها از ساعت 16 الی 20 و روزهای 5 شنبه صبح ها از ساعت 9 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
نامعلی
نام خانوادگیوفائی
رشته تخصصیدندانپزشکی کودکان و نوجوانان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35573229
041-35554675
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه عصرها از ساعت 16 الی 20 و روزهای 5 شنبه صبح ها از ساعت 9 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
دسته بندی