انستزیولوژی و لیزر

دکتر رضا طاهری
نامرضارشته تخصصیمتخصص انستزیولوژی و لیزر
نام خانوادگیطاهریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572991 - 041
ساعات ویزیتهر روز صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بانک ملی - جنب داروخانه سپیده - ساختمان سیف- طبقه 5
نامرضا
نام خانوادگیطاهری
رشته تخصصیمتخصص انستزیولوژی و لیزر
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572991 - 041
ساعات ویزیتهر روز صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بانک ملی - جنب داروخانه سپیده - ساختمان سیف- طبقه 5
دکتر محمد حسین قدرتی
ناممحمد حسینرشته تخصصیآنستزیولوژی
نام خانوادگیقدرتیفوق تخصصفلوشیپ فوق تخصصی درد
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544021 - 35544094 - 35571989 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - پایین تر از مهدکودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
ناممحمد حسین
نام خانوادگیقدرتی
رشته تخصصیآنستزیولوژی
فوق تخصصفلوشیپ فوق تخصصی درد
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35544021 - 35544094 - 35571989 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه باغشمال - پایین تر از مهدکودک غنچه لر - ساختمان شماره 10 - طبقه 5
دکتر خسرو قهرمانی
نامخسرو رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
نام خانوادگیقهرمانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
نامخسرو
نام خانوادگیقهرمانی
رشته تخصصیبیهوشی و مراقبت‌های ویژه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355664 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرس تبریز، سه‌راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه اول، واحد 8
دسته بندی