روانپزشکان(متخصصین اعصاب و روان)

دکتر اصغر ارفعی
ناماصغررشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
نام خانوادگیارفعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
ناماصغر
نام خانوادگیارفعی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
دکتر فرخ بخت شادی
نامفرخرشته تخصصیاعصاب و روان (روانپزشک)
نام خانوادگیبخت شادیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35548376
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، برج امپراطور، طبقه 7، واحد F
نامفرخ
نام خانوادگیبخت شادی
رشته تخصصیاعصاب و روان (روانپزشک)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35548376
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، برج امپراطور، طبقه 7، واحد F
دکتر امیر حاجی اسدی
نامامیررشته تخصصیروانپزشک
نام خانوادگیحاجی اسدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
نامامیر
نام خانوادگیحاجی اسدی
رشته تخصصیروانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
دکتر قربانعلی حسن زاده
نامقربانعلیرشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 به بعد
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم
نامقربانعلی
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 به بعد
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم
دکتر وحید رزم گیری
ناموحیدرشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرزم گیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
ناموحید
نام خانوادگیرزم گیری
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
دکتر حسن شاهرخی
نامحسنرشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
نام خانوادگیشاهرخیفوق تخصصروانپزشکی کودک و نوجوان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33348503 - 33345936 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز، بلوار آزادی، سه‌راه گلگشت، پشت ساختمان پارک علمی و فناوری، ساختمان گلگشت، طبقه 6
نامحسن
نام خانوادگیشاهرخی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
فوق تخصصروانپزشکی کودک و نوجوان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33348503 - 33345936 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز، بلوار آزادی، سه‌راه گلگشت، پشت ساختمان پارک علمی و فناوری، ساختمان گلگشت، طبقه 6
دکتر رویا منتخبی
نامرویارشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
نام خانوادگیمنتخبیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35545770 - 35537552 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد F
نامرویا
نام خانوادگیمنتخبی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35545770 - 35537552 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد F
دسته بندی