آزمایشگاه ها

آزمایشگاه آیین
عنوانآزمایشگاه آیین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374061 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 22:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه آیین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33374061 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 الی 22:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
آزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572776 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - نرسیده به بستنی وحید - ساختمان روشنا - طبقه زیزمین
عنوانآزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35572776 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7 صبح الی 10 شب بصورت یکسره
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - نرسیده به بستنی وحید - ساختمان روشنا - طبقه زیزمین
دسته بندی