آزمایشگاه ها

آزمایشگاه آیین
عنوانآزمایشگاه آیین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374061 - 041 واتس آپ: 09369975819
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 22 / پنجشنبه از 7:30 الی 18
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه آیین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس33374061 - 041 واتس آپ: 09369975819
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 22 / پنجشنبه از 7:30 الی 18
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه دوم
آزمایشگاه تشخیص طبی حیات
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی حیات
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546070 - 35546071 - 041
ساعات کاراز ساعت 7 صبح الی 21:30 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، ساختمان پزشکان حیات
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی حیات
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35546070 - 35546071 - 041
ساعات کاراز ساعت 7 صبح الی 21:30 بعد از ظهر
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، ساختمان پزشکان حیات
آزمایشگاه تشخیص طبی دی
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی دی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35556084 - 35556085 - 35566173 - 041 - فکس : 35552611 - 041
ساعات کاراز شنبه تا چهارشنبه صبح : 7:30 الی 13:30 عصر : 15:30 الی 20:30 پنجشنبه ها : 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید -ساختمان پزشکان زکریای رازی - پلاک 18
آزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
عنوانآزمایشگاه و مرکز تشخیص ژنتیک پزشکی ژنوطب
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35574893 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 9 شب - پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - اول خیابان باغشمال - ساختمان میلاد - طبقه 4
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سلامت
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35566460 - 35554202 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 7:30 الی 21 شب بصورت یکسره
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، بالاتر از هماراسیستم، پلاک 54
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نور
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35553779 - 35566188 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 21:30 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان رونق - طبقه دوم
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
عنوانآزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی نوین
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35544161 - 041
ساعات کارشنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 20 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - مجتمع پزشکی سهند
دسته بندی