داروخانه ها

داروخانه دکتر خیراندیش
عنوانداروخانه دکتر خیراندیش
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571416 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - همکف
عنوانداروخانه دکتر خیراندیش
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35571416 - 041
ساعات کارشبانه روزی
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب خانه شیرینی - ساختمان آرین - همکف
داروخانه دکتر اشرفیان
عنوانداروخانه دکتر اشرفیان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36576655 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9:30 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 22
آدرستبریز - تقاطع توانیر و عباسی - نبش کلینیک اطبا
عنوانداروخانه دکتر اشرفیان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس36576655 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9:30 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 22
آدرستبریز - تقاطع توانیر و عباسی - نبش کلینیک اطبا
داروخانه دکتر افخم
عنوانداروخانه دکتر افخم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
عنوانداروخانه دکتر افخم
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35570370 - 041
ساعات کاراز ساعت 10 صبح الی 10 شب
آدرستبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - خیابام مصلی ( ارک جدید )
داروخانه دکتر پوررحمان
عنوانداروخانه دکتر پوررحمان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548286 - 041
ساعات کارهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - داروخانه دکتر پوررحمان
عنوانداروخانه دکتر پوررحمان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35548286 - 041
ساعات کارهمه روزه بجر روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 15 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - داروخانه دکتر پوررحمان
داروخانه دکتر چرندابی
عنوانداروخانه دکتر چرندابی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35541578 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
عنوانداروخانه دکتر چرندابی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35541578 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
داروخانه دکتر دهقانیان
عنوانداروخانه دکتر دهقانیان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564039 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرس تبریز - خیابان امام - روبروی مسجد کبود
عنوانداروخانه دکتر دهقانیان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35564039 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 صبح الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرس تبریز - خیابان امام - روبروی مسجد کبود
داروخانه دکتر رهنما
عنوانداروخانه دکتر رهنما
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538006 - 041
ساعات کارصبح و بعد از ظهر
آدرس تبریز - چهارراه باغشمال - خیابان باغشمال - نبش خیابان اشکان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی میلاد
عنوانداروخانه دکتر رهنما
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35538006 - 041
ساعات کارصبح و بعد از ظهر
آدرس تبریز - چهارراه باغشمال - خیابان باغشمال - نبش خیابان اشکان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی میلاد
داروخانه ماهیار
عنوانداروخانه ماهیار
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس5576771 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب ساختمان امروز
عنوانداروخانه ماهیار
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس5576771 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 14 و بعد از ظهر 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب ساختمان امروز
داروخانه دکتر مهرداد شهیدی
عنوانداروخانه دکتر مهرداد شهیدی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33625247
ساعات کار10 صبح الی 22 شب
آدرسشهرجدید سهند، مـابین میدان معلم و میدان شهید باکـری، جنب مجتمع پدیـده‌ی سهنـد
عنوانداروخانه دکتر مهرداد شهیدی
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33625247
ساعات کار10 صبح الی 22 شب
آدرسشهرجدید سهند، مـابین میدان معلم و میدان شهید باکـری، جنب مجتمع پدیـده‌ی سهنـد
دسته بندی