مشاوران تغذیه

خانم نادیا اتحادنژاد
نامنادیارشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیاتحادنژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33320190 - 33332929 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 20 و چهارشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع خیابان رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3
نامنادیا
نام خانوادگیاتحادنژاد
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33320190 - 33332929 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 20 و چهارشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز - کوی ولیعصر - تقاطع خیابان رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3
خانم سمیرا بابائیان امینی
نامسمیرارشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
نام خانوادگیبابائیان امینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33317390 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز- سربالایی ولیعصر- روبروی خیابان نظامی- ساختمان صدر- طبقه 7
نامسمیرا
نام خانوادگیبابائیان امینی
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33317390 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز- سربالایی ولیعصر- روبروی خیابان نظامی- ساختمان صدر- طبقه 7
خانم سپیده پیروزپناه
نامسپیدهرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیپیروزپناهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33296265 -041
ساعات ویزیتهه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 19 الی 21 با هماهنگی قبلی
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - ساختمان شهریار
نامسپیده
نام خانوادگیپیروزپناه
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33296265 -041
ساعات ویزیتهه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 19 الی 21 با هماهنگی قبلی
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - ساختمان شهریار
خانم پریزاد ترقی جو
نامپریزادرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیترقی جوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس2248032 -0441
ساعات ویزیت صبح ها از ساعت 10-12/30 و عصرها از ساعت 16-20 بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل
آدرسارومیه- خ سرداران-ساختمان سبحان 2- طبقه 3 واحد9
نامپریزاد
نام خانوادگیترقی جو
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس2248032 -0441
ساعات ویزیت صبح ها از ساعت 10-12/30 و عصرها از ساعت 16-20 بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل
آدرسارومیه- خ سرداران-ساختمان سبحان 2- طبقه 3 واحد9
خانم شهناز تقی زاده
نامشهنازرشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیتقی زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 6
نامشهناز
نام خانوادگیتقی زاده
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 6
دکتر صونا حسنعلیزاده
نامصونارشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و زیبایی - تغذیه و لاغری
نام خانوادگیحسنعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - طبقه دوم
نامصونا
نام خانوادگیحسنعلیزاده
رشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و زیبایی - تغذیه و لاغری
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - طبقه دوم
حامد خدائی
نامحامدرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
نام خانوادگیخدائیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4133860224
ساعات ویزیتیکشنبه و سه شنبه عصرها
آدرستبریز، شهرک پرواز، فلکه بزرگ، روبروی قنادی پرواز
نامحامد
نام خانوادگیخدائی
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4133860224
ساعات ویزیتیکشنبه و سه شنبه عصرها
آدرستبریز، شهرک پرواز، فلکه بزرگ، روبروی قنادی پرواز
خانم نازنین ذاکری
نامنازنینرشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیذاکریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33319694 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین
نامنازنین
نام خانوادگیذاکری
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33319694 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین
آقای رضا ستاری وند
نامرضارشته تخصصیکارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیستاری وندفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538439 - 35567041 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین تقاطع شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان زکریای رازی - طبقه سوم
نامرضا
نام خانوادگیستاری وند
رشته تخصصیکارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538439 - 35567041 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین تقاطع شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان زکریای رازی - طبقه سوم
آقای بهزاد عبداله زاده
نامبهزادرشته تخصصیتغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیعبداله زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316199 - 33321184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها و عصر ها با هماهنگی قبلی
آدرسآدرس:ولیعصر،فلکه همافر،بیست متری صادقیان،شش متری ششم ک10
نامبهزاد
نام خانوادگیعبداله زاده
رشته تخصصیتغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316199 - 33321184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها و عصر ها با هماهنگی قبلی
آدرسآدرس:ولیعصر،فلکه همافر،بیست متری صادقیان،شش متری ششم ک10
خانم نازلی عزبدفتری
نامنازلیرشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
نام خانوادگیعزبدفتریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35545894 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6
نامنازلی
نام خانوادگیعزبدفتری
رشته تخصصیکارشناس ارشد تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35545894 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6
خانم نعیمه علیپور آذر
نامنعیمهرشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم
نام خانوادگیعلیپور آذرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان زکریا - طبقه اول
نامنعیمه
نام خانوادگیعلیپور آذر
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان زکریا - طبقه اول
آقای احد محمدزاد
ناماحدرشته تخصصیعلوم تغذیه
نام خانوادگیمحمدزادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
ناماحد
نام خانوادگیمحمدزاد
رشته تخصصیعلوم تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
دکتر رامین مصری
نامرامینرشته تخصصیپزشک عمومی - گرایش تغذیه
نام خانوادگیمصریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535522 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - جنب بانک ایران زمین - ساختمان 717 - طبقه پایین
نامرامین
نام خانوادگیمصری
رشته تخصصیپزشک عمومی - گرایش تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535522 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - جنب بانک ایران زمین - ساختمان 717 - طبقه پایین
آقای جلیل نباتی
نامجلیلرشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگینباتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32225826 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 16
نامجلیل
نام خانوادگینباتی
رشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32225826 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 16
خانم مهتا ودود سیدی
ناممهتارشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نام خانوادگیودود سیدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33318073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34
ناممهتا
نام خانوادگیودود سیدی
رشته تخصصیکارشناس تغذیه و رژیم درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33318073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه ساعت 17 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - روبروی آموزشگاه زبان گلدیس - پلاک 34
دسته بندی