مشاوران تغذیه

آقای حمزه جعفرپور
نامحمزهرشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم‌درمانی
نام خانوادگیجعفرپورفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32244474
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز پنجشنبه و روزهای تعطیل
آدرسارومیه، کوچه خان بابا خان، ساختمان میلاد نور، طبقه اول
نامحمزه
نام خانوادگیجعفرپور
رشته تخصصیعلوم تغذیه و رژیم‌درمانی
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32244474
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز پنجشنبه و روزهای تعطیل
آدرسارومیه، کوچه خان بابا خان، ساختمان میلاد نور، طبقه اول
آقای احد محمدزاد
ناماحدرشته تخصصیعلوم تغذیه
نام خانوادگیمحمدزادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
ناماحد
نام خانوادگیمحمدزاد
رشته تخصصیعلوم تغذیه
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548125 - 041
ساعات ویزیتقبل از ظهر 10 الی 14 - بعد ازظهر 17 الی 22
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، نبش تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، نیم طبقه اول
دسته بندی