ارتوپدی

دکتر اسداله بایبوردی
ناماسدالهرشته تخصصیجراح و متخصص اورتوپدی
نام خانوادگیبایبوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33326863 - 35530846 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 20 و پنجشنبه ها صبح در بیمارستان شهریار فقط بیماران عمل شده
آدرس تبریز، سربالائی ولیعصر، فلکه شریعتی، ساختمان آیدا
ناماسداله
نام خانوادگیبایبوردی
رشته تخصصیجراح و متخصص اورتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33326863 - 35530846 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 20 و پنجشنبه ها صبح در بیمارستان شهریار فقط بیماران عمل شده
آدرس تبریز، سربالائی ولیعصر، فلکه شریعتی، ساختمان آیدا
دکتر رضا تراب
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیترابفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتمطب مرند: یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 2 تا 6 عصر // بیمارستان اسدآبادی تبریز: شنبه و سه شنبه عصر 16 الی 20 // درمانگاه باکری مرند: یکشنبه و چهارشنبه صبح
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
نامرضا
نام خانوادگیتراب
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس42261893 - 041
ساعات ویزیتمطب مرند: یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 2 تا 6 عصر // بیمارستان اسدآبادی تبریز: شنبه و سه شنبه عصر 16 الی 20 // درمانگاه باکری مرند: یکشنبه و چهارشنبه صبح
آدرسمرند:خیابان امام، 12متری حکیمان، ساختمان صدرا، طبقه دوم، واحد B
دکتر سعید رنجبر
نامسعیدرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیرنجبرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33371664 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه ۱
نامسعید
نام خانوادگیرنجبر
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33371664 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه ۱
دکتر شبنم شریفی
نامشبنمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
نامشبنم
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
دکتر هاشم صفدری
نامهاشمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیصفدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرندشماره تماس42225882 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح از ساعت ۹ الی ۱۴ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۲ - روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ - روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۲
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، روبروی کلینیک فرهنگیان، جنب داروخانه دکتر بابائی، ساختمان ارس، طبقه همکف
نامهاشم
نام خانوادگیصفدری
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرند
شماره تماس42225882 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح از ساعت ۹ الی ۱۴ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۲ - روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ - روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۲
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، روبروی کلینیک فرهنگیان، جنب داروخانه دکتر بابائی، ساختمان ارس، طبقه همکف
دکتر رضا منصور
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیمنصورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
نامرضا
نام خانوادگیمنصور
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
دسته بندی