ارتوپدی

دکتر حجت حسین پور فیضی
نامحجترشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیحسین پور فیضیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
نامحجت
نام خانوادگیحسین پور فیضی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35424393
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین حاج جبار نائب و ارتش، روبروی ام.آر.آی پژواک، ساختمان آریا، طبقه 2
دکتر فرشید شامخی
نامفرشیدرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشامخیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
نامفرشید
نام خانوادگیشامخی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572214 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد F
دکتر شبنم شریفی
نامشبنمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
نامشبنم
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259712 - 0411
ساعات ویزیتروزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 - 20 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 الی 13
آدرستبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۴
دکتر هاشم صفدری
نامهاشمرشته تخصصیارتوپدی
نام خانوادگیصفدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرندشماره تماس42223229 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، جنب اداره برق
نامهاشم
نام خانوادگیصفدری
رشته تخصصیارتوپدی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مرند
شماره تماس42223229 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه
آدرسمرند، خیابان امام خمینی، جنب اداره برق
دکتر رضا منصور
نامرضارشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
نام خانوادگیمنصورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
نامرضا
نام خانوادگیمنصور
رشته تخصصیارتوپدی و شکسته بندی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35414554 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - ابتدای خیابان پاستور - جنب بانک رسالت - پلاک 31
دسته بندی