پزشکان عمومی

دکتر ناصر بهادری
نامناصررشته تخصصی
نام خانوادگیبهادریفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33374202
ساعات ویزیتهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
نامناصر
نام خانوادگیبهادری
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33374202
ساعات ویزیتهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
وحید صوفی محمودی
ناموحیدرشته تخصصی
نام خانوادگیصوفی محمودیفوق تخصص
استان و شهرکردستان - سقزشماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
ناموحید
نام خانوادگیصوفی محمودی
استان و شهرکردستان - سقز
شماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
دکتر حبیب متقی خسروشاهی
نامحبیبرشته تخصصیپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
نام خانوادگیمتقی خسروشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32823378 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
نامحبیب
نام خانوادگیمتقی خسروشاهی
رشته تخصصیپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32823378 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
دسته بندی